Landelijk Weekend Cocounselen in Putten, 8-10 nov 2024


24-03-2024

8 tot en met 10 november 2024 Landelijk Weekend Cocounselen in Putten

 

Het landelijk weekend in maart was opnieuw heel fijn. Daarom kondigen we met plezier alvast het volgende weekend aan dat op de hierboven genoemde data plaats gaat vinden.
Hoewel we nog geen definitief thema hebben, bruisen we al wel van de ideeën. Eén ding weten we zeker: het wordt weer een weekend vol (cocounsel-)inspiratie, verbondenheid en plezier.

 

Zet dit weekend alvast in je agenda. We kijken ernaar uit om je dan (opnieuw) te verwelkomen!

 

Dori, Gertje en Mira, de voorbereidingscommissie

CCI in Hongarije online


15-06-2021

Dear All,

 

We are thrilled to announce that after a bit  of labouring process our baby has been born:

there WILL BE an online CCI Europe  🙂

 

The dates are July 23-27, Friday to Tuesday.

Starting at 8 CET / 7 BST on Friday, finishing the same times on Tuesday trying to facilitate early risers in NZ as well.

 

We had an international kick-off meeting today with friends who had offered to support the Hungarian team.

We strongly believe that it will be a superb platform to connect.

 

So pencil the dates in 🙂

 

Registration forms will come out shortly.

 

We are planning to dedicate a workshop for Teaching Cocounselling at this event before we put on a full day on Saturday, September 18.

 

Hoping to see many of you again.

 

Ágota, Aisha, Alan, Dónal, Gabi, Joke, Saci

Corona update


30-09-2020

Gegeven de laatste ontwikkeling tav het corona virus is besloten om de bijeenkomst die gepland staat voor 4 april tot onze spijt niet door te laten gaan. Voor de ALV van 11 april wachten we ontwikkelingen nog even af.

Namens het bestuur van CCN, 

Liesbeth Bianchi
Henk Madhuizen
Eveline Swidde

Corona beleid CCN


30-09-2020

Meld je gewoon aan voor onze bijeenkomsten.
Als je hoest, niest, koorts hebt, uit besmet gebied komt of in contact bent geweest met iemand die besmet is, blijf dan thuis.
Je behoudt je recht op deelname en komt gewoon de volgende keer.
Als je geen verschijnselen vertoont kom dan gerust.
Bij binnenkomst vragen we je om eerst je handen goed te wassen.
Je kunt gebruik maken van papieren handdoeken, servetten en ontsmettingsgel.
We begroeten elkaar bij het komen en gaan met een “namasté”.
Mocht er aan algeheel contactverbod gegeven worden, dan proberen we de bijeenkomst in een professionele digitale omgeving door te laten gaan. Als dit inderdaad lukt, krijg je een link gemaild met instructies.
Lukt dit niet (we zijn niet de enige die hier naar uitwijken), dan behoud je je recht op deelname en kom je de volgende keer.
Met vriendelijke groet,
Namens de CCN-Bestuur
Liesbeth Bianchi (voorzitter)

Corona beleid CCN en ALV


30-09-2020

Het Corona-virus heeft ook voor ons als CCN-leden als gevolg dat we extra voorzichtig moeten zijn. Het gaat immers over onze gezondheid.
Voorlopig is het verstandig om niet in groepen bij elkaar te komen. Hoe lang dit geldt is niet te zeggen, maar het ziet ernaar uit dat het wel
een tijdje duurt.
Gelukkig betekent dit niet dat mensen niet meer kunnen cocounselen.
Dit kan nog steeds, maar hierbij zal vaker gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van internet en telefoon.
Voor de ALV van 11 april heeft het consequenties.
Wij willen natuurlijk graag dat onze leden daarbij aanwezig kunnen zijn, dus uitstel is heel waarschijnlijk. We komen hier nog op terug.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van CCN
Liesbeth Bianchi
Eveline Swidde
Henk Madhuizen

Oproep voor nieuwe bestuursleden


13-07-2020

Gezocht !!!! Nieuwe bestuursleden

In het bestuur zitten op dit moment meerdere bestuursleden die graag afgelost willen worden.
De voorzitter, Liesbeth Bianchi, zit al sinds 2016 in het bestuur. En is nu al sinds 2017 voorzitter. De secretaris, Eveline Swidde, doet haar taken nu ook al sinds 2017. De Penningmeester Henk Madhuizen doe deze taak ook meer dan 1 jaar. Het zal fijn zijn als ook hij over enkele jaren een goede opvolger heeft.
Dit jaar treedt de secretaris af en volgend jaar de voorzitter. Het is dus nodig dat er minimaal 2 nieuwe leden toetreden tot het bestuur.
Nieuwe leden kunnen in eerste instantie meedraaien met het bestuur, zodat zij de tijd krijgen om te zich te oriënteren en te zien of zij het werk leuk vinden. De zittende leden, met name de voorzitter en de secretaris vinden dat het belangrijk is dat hun taken op een goede manier worden overgedragen en nemen daarom de tijd om nieuwe leden in te werken.
Er moeten wel leden zijn die het stokje willen en kunnen overnemen.

De taken van het bestuur:
De belangrijkste taak van het bestuur is het behartigen van de dagelijkse gang van zaken. De besluiten die genomen worden in de ALV moeten ook uitgevoerd worden. Het bestuur ondersteunt dit proces. Ook is het bestuur de bewaker van de afspraken die er gemaakt zijn door de ALV. De ALV, de algemene ledenvergadering, is de plek waar de besluiten door de leden worden genomen.
Toch blijven er altijd veel praktische zaken die geregeld moeten worden door het jaar heen. Veel activiteiten moeten financieel afgehandeld worden door de penningmeester. Wij proberen zoveel mogelijk binnen de afspraken te blijven, die er door de leden zijn gemaakt. Maar soms zijn er nieuwe initiatieven waarbij het bestuur zo mogelijk ondersteunt.
Hiervoor komt het bestuur 3 x per jaar bij elkaar. Dit jaar zijn we 2 x bij elkaar geweest, maar we hebben tussendoor ook telefonisch en via video-bellen overleg gehad. Juist in deze tijd is dit een goede aanvulling.
De voorzitter bereidt de vergaderingen voor en de secretaris maakt van de vergaderingen een verslag. De penningmeester zorgt dat ook financieel alles verantwoord wordt.

Bestuurswerk is nooit saai. Als bestuurslid weet je wat er binnen de vereniging speelt. Het is een belangrijke taak omdat je weet dat daarmee de voortgang van de vereniging gewaarborgd wordt.
Wat voor mensen zoeken wij? Mensen die in staat zijn om de belangrijkste bestuurlijke taken op eigen wijze vorm te geven. Alles wat binnen de vereniging wordt gedaan is door en voor leden. Bestuurswerk is vrijwilligerswerk en kost ook best wat tijd. Dat geldt overigens ook voor alle andere activiteiten binnen de vereniging.

Mededelingen vanuit het bestuur


09-11-2015

Tijdens de ALV (zondag 27 sept 2015) hebben we afscheid genomen van Nettie Gruson. Zij heeft zich vele jaren actief als secretaris ingezet voor de vereniging dus we zullen haar missen. Maar na 15 jaar werd het voor haar tijd om er eens mee te stoppen. Dat is zo’n lange periode dat we haar tijdens de ALV in het zonnetje hebben gezet met bloemen en een kadootje. Ze kreeg een warm applaus. Gelukkig blijft ze nog wel actief betrokken bij de vereniging.020_klein.jpg Eveline Swidde was bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid, en ze is als zodanig ook gekozen door de ALV. Eveline zal het Secretariaat op zich gaan nemen.

Liesbeth Bianchi heeft het afgelopen jaar in een soort snuffelstage de vergaderingen van het bestuur bijgewoond. Zij heeft zich ook kandidaat gesteld en is eveneens benoemd door de ALV.

Emmy Claussen is al vele jaren de penningmeester binnen het bestuur. Zij zal het komend jaar dit nog blijven doen, maar heeft aangekondigd in 2016 af te willen treden.

Dit betekent dat wij als bestuur op zoek zijn naar een voorzitter en naar een penningmeester. Je kunt ook de komende tijd gewoon meedraaien met het bestuur om eens vrijblijvend te kijken of een van deze functies iets voor je is.

De ALV heeft op zondag 27-9-2015 plaatsgevonden in Den Haag bij Rob en Liesbeth thuis. Liesbeth heeft de concept notulen gemaakt en ze zijn nu al beschikbaar. Je vindt ze als bijlage bij de nieuwsbrief. Die notulen worden tijdens de volgende ALV ter goedkeuring aangeboden.

De volgende ALV zal plaatsvinden op zondag 30 maart 2016 bij Marlies en Sytse in Zwolle. Dus zet alvast in je agenda.

omgaan met emoties website


24-12-2013

Niek Sickenga schreef een voorstel voor een eenvoudige website voor geÏnteresseerden in cocounselen.

Je kunt het voorstel hier downloaden.

{phocadownload view=file|id=109|target=s}

nieuw: de CCN Nieuwsbrief – voor iedereen!


06-12-2013

Vanaf volgende week verzorgen Joke Stassen en Henk Madhuizen een CCN Nieuwsbrief. Anders dan het CCN Ledennieuws wordt dit een Nieuwsbrief voor iedereen die geïnteresseerd is in CCI cocounselen en CCN. En voor wie misschien een basistraining of een workshop wil gaan doen.

Weet je mensen in je omgeving die interesse hebben, dan kun je hen wijzen op de mogelijkheid zich aan te melden voor de Nieuwsbrief. Dat gaat heel eenvoudig: op de website – links boven – vind je een aanmeldingskader. Ook weer afmelden is simpel, via een link in de Nieuwsbrief.

De Nieuwsbrief bevat de aankondigingen van basistrainingen en workshops waar niet-leden welkom zijn. De artikelen in deze CCN Nieuwsbrief staan óók in het CCN Ledennieuws, dus als CCN lid mis je niets als je je hiervoor niet aanmeldt.

trainers kijken in de toekomst


20-12-2012

Een aantal trainers van CCN komt in februari 2013 bijeen op de Beukehof om zich te beraden over mogelijkheden om in de toekomst via andere vormen de kunst van het cocounselen over te dragen. De basistraining van 40 uur blijkt voor velen een drempel om te starten met cocounselen. We gaan kijken naar andere mogelijkheden, geÏnspireerd door intenationale ontwikkelingen, leren via internet en b.v. de manier van leren en accreditatie bij Geweldloze Communicatie.