Wie doet wat binnen de vereniging

Taken

Bestuur

Voorzitter: Marlies Tjallingii
Secretaris: vacant
Penningmeester: Henk Madhuizen
Algemeen bestuurslid: Hanneke Versteege

Publiciteit

Om landelijke bekendheid te geven aan het co-counselen, is er een contactpersoon publiciteit. Zij ondersteunt teachers bij het verspreiden van activiteiten. Heb je een goed idee om te werven? Laat het weten aan Hanneke Versteege.
Hanneke Versteege

Webredactie

De redactie redigeert website-informatie en verzorgt het Ledennieuws en de CCN-nieuwsbrief voor belangstellenden. Hier kun je terecht met kopij, co-counselnieuws, activiteiten. De redactie bestaat uit Liesbeth Bianchi, Eveline Swidde en Gert Kortenbach

Stuur al je copij naar webredactie@co-counseling.nl en het komt bij hen aan.

WebMaster

De webmasters hebben de technische middelen en vaardigheden voor het beheer van de website. Ze passen de software aan, en beheren de website-gerelateerde e-mailadressen.
Kopij moet niet naar de webmaster(s), maar naar de webredactie
Rob van den Brink

Coördinator Landelijke Weekenden

De coördinator van LW’s heeft het overzicht over welke regio aan de beurt is om het Landelijk Weekend te organiseren. Z/hij reserveert en onderhoudt contact met de locatie. De vereniging streeft naar twee LW’s per jaar met 20 tot 30 deelnemers.
Deze rol wordt momenteel ingevuld door: Rob van den Brink

Contactpersonen per regio

De regionale netwerken zijn bedoeld om de leden in staat te stellen op regelmatige basis te co-counselen. De hieronder vermelde contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor de verschillende regiogroepen.

Landelijke contactpersonen

Dit zijn leden die achter het e-mailadres van de vereniging ‘zitten’. Zij beantwoorden vragen van mensen die op welke manier dan ook met cocounselen in aanraking zijn gekomen en er meer van willen weten.
Het huidige team van landelijk contactpersonen bestaat uit:
Mira Reus
Annemarie van den Bogaard
E-mail: info@co-counseling.nl

Internationaal contactpersoon

De internationaal contactpersoon staat vermeld op websites en in nieuwsbrieven van andere landen. De contactpersoon stuurt relevante informatie over CCI-workshops en ontwikkelingen binnen CCI naar de webredactie.
Marlies Tjallingii

Vertrouwenspersonen

Zoals over waar mensen samen zijn en handelen ontstaan misverstanden. Soms lopen conflicten zo hoog op dat er een bemiddelaar nodig is om er uit te komen. Dit zijn leden die hebben aangegeven vertrouwenspersoon te willen zijn. Ieder CCN-lid kan een beroep doen op één van de vertrouwenspersonen.
Op dit moment heeft CCN de volgende personen tot vertrouwenspersoon benoemd:
Marlies Tjallingii
Hans van Os van den Abeelen