Vereniging | Activiteiten aanbod

Voor iedereen (leden en niet-leden)

Kennismakingsworkshop (3 uur)

Tijdens een kennismakingsworkshop krijg je informatie over co-counselen. Er is een theoretisch gedeelte, maar de nadruk lukt op doen en oefenen. Je ervaart wat een gesprek met jezelf, te rade gaan bij jezelf met behulp van de aandacht van een sessiemaatje voor je kan betekenen. Omdat alles gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, ben je ook sessiemaatje voor de ander, waarin ook een hoop valt te ontdekken.
Aangezien er binnen de CCN geen experts en professionals zijn, worden de workshops gegeven door enthousiaste co-counselers, die het gedachtegoed willen doorgeven. Zij worden teachers genoemd, en hebben daar een interne opleiding voor gevolgd.
Na een kennismakingsworkshop kun je al of niet een workshop van een dag doen. Het is een laagdrempelige manier van kennis maken met co-counselen als zelfhulpmethode.

 

Workshop ‘omgaan met emoties’ (6 uur)

Deze workshop is hetzelfde als een kennismakingsworkshop, maar na deze dag kun je aspirantlid worden, in overleg met de teacher. De workshop is een mix van theorie en praktijk, waar je altijd lichter vandaan gaat dan je binnenkwam. Of je er nou mee doorgaat of niet, je hebt sowieso een betekenisvolle dag, omdat je licht laat schijnen over zoveel dingen in je leven, die normaal gesproken niet de aandacht krijgen die ze verdienen. En dat allemaal zonder tips en goede adviezen.
Cocounselen leer je niet in een dag. Om volwaardig lid te worden van CCN, moet je aan meerdere workshops hebben deelgenomen, gedurende 2 jaar. Je hebt ook blijk gegeven van betrokkenheid door deel te nemen aan een regiogroep, een Landelijk Weekend, sessies te doen met meerdere leden.

 

Voor leden van CCN

Regiogroepen

Wanneer je regelmatig wilt co-counselen, dan kun je je aansluiten bij één van de regiogroepen. Deze avonden draaien op basis van zelforganisatie en komen eens per maand bij elkaar. Er is tijd om aan te komen (bewegen, dansen, ademhalingsoefening), en er is een thema of een techniek als speerpunt van de bijeenkomst. De meeste tijd wordt besteed aan sessies. Per keer wordt er besloten wie het voorbereidt.

Deelnemen aan een regiogroep is een goede manier om regelmatig een sessie uit te wisselen, je vaardigheden te vergroten en/of te verdiepen, en contact te maken met anderen die ook de co-counsel methode beheersen. Op dit moment zijn er regiogroepen in Den Haag en in Amsterdam. Er is ook een landelijke groep, die elkaar online treft: CCN-online, zie hieronder. Als je bij jou in de buurt een groep wilt starten wordt dat vanuit de vereniging van harte ondersteund, met behulp van know-how en wervingsmateriaal.

 

Onlinegroep

Er is ook de mogelijkheid om online in een groep regelmatig te co-counselen met behulp van zoom. Het is hetzelfde als een bijeenkomst van een regiogroep, behalve dat het op afstand is met leden uit het hele land. Ideaal wanneer je niet in de buurt van een regiogroep woont, of je slecht ter been bent, of vanwege COVID, en je toch graag wilt co-counselen, en de steun van het netwerk wilt ervaren.

 

CCN-sessieplanner

De CCN-sessieplanner is een Whatsapp groep van (aspirant)leden om online een sessie te kunnen doen. Een voordeel van online is dat afstanden geen rol meer spelen. Alle cocounselers zijn dichterbij gekomen! Je kunt dan berichtjes sturen in die app-groep als een sessie zou willen.

Wil je hieraan deelnemen, neem dan contact op met Joke Stassen.

 

Landelijke activiteiten

Twee keer per jaar organiseert CCN een Landelijke Weekend (LW), waarin leden workshops aanbieden rondom een thema. Er is dan een diversiteit aan workshops, terwijl sessies doen natuurlijk ook belangrijk is. Tijdens een LW is er voor aspirantleden altijd een workshop om je kennis verder te ontwikkelen, waardoor je sessies meer diepgang krijgen. Een LW begint op vrijdag vroeg in de avond met soep en eindigt zondag aan het eind van de middag. De weekenden zijn alléén toegankelijk voor (aspirant)leden.

 

Tussendoor activiteiten

Soms organiseren een paar leden tussendoor een activiteit op een rustige plek van één of meerdere dagen, om het aangename en het nuttige te verenigen. Fijn voor als je niet naar een weekend hebt kunnen komen, of als je een moeilijke tijd hebt, waarin je wat extra steun kunt gebruiken.

 

Internationale bijeenkomsten

Jaarlijks vinden er wereldwijd gatherings plaats van CCI, Co-Counseling International afwisselend in Nederland, Duitsland, Ierland, Engeland, Schotland, Hongarije, Amerika en Nieuw-Zeeland. Voor meer info, kijk onder het menu wat is co-counselen, en wat is CCI