Vereniging | Contributie

Op de ALV wordt de hoogte van de contributie bepaald voor het nieuwe bestuursjaar. Tijdens de ALV’s 2020 en 2022 zijn er nieuwe voorwaarden en de hoogte van de contributie vastgesteld.
Hoogte van de contributie:

contributie voor leden

  • €25,- per jaar per lid

contributie voor nieuwe leden, in hun eerste jaar

  • €25, – als je in het eerste kwartaal lid wordt.
  • €18,50 als je in het tweede kwartaal lid wordt.
  • €12,50 als je in het derde kwartaal lid wordt.
  • kosteloos, als je in het vierde kwartaal lid wordt.

betalingen

In januari voldoe je als lid vóór 1 maart je contributie door het bedrag over te maken naar de betaalrekening van CCN onder vermelding van contributie met het jaartal. Na 1 maart betaal je €30 in plaats van €25.
Vragen over betalingen  kun je afwikkelen via de penningmeester.
Vragen over aanmeldingen en opzeggingen kun je afwikkelen via onze ledenadministratie.
Voor CCN leden: zie ook de “wie doet wat” pagina.

De CCN heeft een betaalrekening bij de Triodos Bank: NL89 TRIO 0788 8127 18 t.n.v. Co-Counseling Nederland

omgang met wanbetalingen

Leden die na een tweede herinnering hun contributie (nog) niet betaald hebben en daarvoor ook geen betalingsregeling met de penningmeester hebben getroffen, kunnen pas deelnemen aan Landelijke Weekenden (en aan Nederlandse CCI’s) als zij eerst hun achterstallige contributie betaald hebben.

tegemoetkoming in de kosten voor landelijke weekenden

Onder bepaalde voorwaarden kan de penningmeester je een tegemoetkoming geven in de kosten voor deelname aan gewone en bijzondere landelijke weekenden. Dit gaat altijd rechtstreeks met de penningmeester (en dus buiten de organisatie van zo’n weekend om).
In het Huishoudelijk Reglement (2007) staat onder punt 5 beschreven hoe je een tegemoetkoming in de kosten voor Landelijke Weekenden & Bijzondere Landelijke Weekenden kan aanvragen. Voor details kan je bellen of mailen naar de penningmeester