Website | Redactiebeleid

nog verder uitwerken

doel van de website

De CCN website beoogt:

  • het geven van informatie over CCI cocounselen en activiteiten van CCN  aan potentiele cocounselers en doorverwijzers
  • het  ter beschikking stellen van dokumentatie op cocounselgebied
  • het bevorderen van de onderlinge communicatie van de leden
  • het beheren van een voor leden toegankelijk verenigingsarchief

het redactiebeleid

In het redactionele beleid en met name bij het beoordelen van  aangeboden kopij, worden de CCI-co-counsel uitgangspunten van respect, eigen verantwoordelijkheid,  zorgvuldigheid en helderheid van zowel auteur als redactie in acht genomen. Nadere verklaringen en eventueel door de redactie gewenst geachte wijzigingen worden in overleg met de auteur vóór publikatie aangebracht; op deze wijze geeft ook de redactie blijk van het respecteren van (copy)rechten van de auteur(s). Bij verschil van inzicht beslist de redactie hetgeen eventueel betekent dat kopij niet geplaatst wordt. De redactie motiveert haar beslissing bij eventuele weigering/wijziging van een artikel.

aankondigingen trainingen

Voor het schrijven van de aankondigingen van trainingen is een standaardlijst van de te geven informatie (data, plaats, kosten etc.) zodat de informatie overzichtelijk is voor de bezoeker. Je kunt de lijst vinden onder het menu kopij.

publiek of alleen voor leden

De redactie overlegt met de schrijver of een artikel of dokument publiek of alleen voor leden is. Daarbij wordt  de doelstelling van de website in het oog gehouden. Publieke artikelen verhelderen wat cocounselen is, geven een duidelijk  beeld van de vereniging en het netwerk, bevatten geen cocounseljargon, zijn positief, begrijpelijk voor outsiders, geven de lezer het gevoel “daar wil ik bij horen”. De uiteindelijke beslissing is aan de redactie.

homepage

In principe verschijnen de introducties van nieuwe berichten in eerste instantie op de homepage met een lees-meer-link naar het volledige artikel. De redactie kan daarvan afwijken. De redactie bepaalt hoe lang een artikel op de homepage zichtbaar blijft.

Ook artikelen alleen voor leden verschijnen op de homepage, maar zijn alleen zichtbaar als je ingelogd bent.

werkwijze redactie

Als er een nieuwe bijdrage binnenkomt op het redactie-emailadres, laat degene die het artikel in plaatst dat even weten aan de overige leden van de redactie. In geval van twijfel is er overleg met de andere redactieleden. Het streven is binnengekomen artikelen binnen 1 week  te plaatsen.