Mededelingen vanuit het bestuur

Tijdens de ALV (zondag 27 sept 2015) hebben we afscheid genomen van Nettie Gruson. Zij heeft zich vele jaren actief als secretaris ingezet voor de vereniging dus we zullen haar missen. Maar na 15 jaar werd het voor haar tijd om er eens mee te stoppen. Dat is zo’n lange periode dat we haar tijdens de ALV in het zonnetje hebben gezet met bloemen en een kadootje. Ze kreeg een warm applaus. Gelukkig blijft ze nog wel actief betrokken bij de vereniging.020_klein.jpg Eveline Swidde was bereid gevonden om zich kandidaat te stellen als bestuurslid, en ze is als zodanig ook gekozen door de ALV. Eveline zal het Secretariaat op zich gaan nemen.

Liesbeth Bianchi heeft het afgelopen jaar in een soort snuffelstage de vergaderingen van het bestuur bijgewoond. Zij heeft zich ook kandidaat gesteld en is eveneens benoemd door de ALV.

Emmy Claussen is al vele jaren de penningmeester binnen het bestuur. Zij zal het komend jaar dit nog blijven doen, maar heeft aangekondigd in 2016 af te willen treden.

Dit betekent dat wij als bestuur op zoek zijn naar een voorzitter en naar een penningmeester. Je kunt ook de komende tijd gewoon meedraaien met het bestuur om eens vrijblijvend te kijken of een van deze functies iets voor je is.

De ALV heeft op zondag 27-9-2015 plaatsgevonden in Den Haag bij Rob en Liesbeth thuis. Liesbeth heeft de concept notulen gemaakt en ze zijn nu al beschikbaar. Je vindt ze als bijlage bij de nieuwsbrief. Die notulen worden tijdens de volgende ALV ter goedkeuring aangeboden.

De volgende ALV zal plaatsvinden op zondag 30 maart 2016 bij Marlies en Sytse in Zwolle. Dus zet alvast in je agenda.

| 09-11-2015 | Posted in Mededelingen |