Corona beleid CCN en ALV

Het Corona-virus heeft ook voor ons als CCN-leden als gevolg dat we extra voorzichtig moeten zijn. Het gaat immers over onze gezondheid.
Voorlopig is het verstandig om niet in groepen bij elkaar te komen. Hoe lang dit geldt is niet te zeggen, maar het ziet ernaar uit dat het wel
een tijdje duurt.
Gelukkig betekent dit niet dat mensen niet meer kunnen cocounselen.
Dit kan nog steeds, maar hierbij zal vaker gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van internet en telefoon.
Voor de ALV van 11 april heeft het consequenties.
Wij willen natuurlijk graag dat onze leden daarbij aanwezig kunnen zijn, dus uitstel is heel waarschijnlijk. We komen hier nog op terug.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van CCN
Liesbeth Bianchi
Eveline Swidde
Henk Madhuizen

| 30-09-2020 | Posted in Mededelingen |