Oproep voor nieuwe bestuursleden

Gezocht !!!! Nieuwe bestuursleden

In het bestuur zitten op dit moment meerdere bestuursleden die graag afgelost willen worden.
De voorzitter, Liesbeth Bianchi, zit al sinds 2016 in het bestuur. En is nu al sinds 2017 voorzitter. De secretaris, Eveline Swidde, doet haar taken nu ook al sinds 2017. De Penningmeester Henk Madhuizen doe deze taak ook meer dan 1 jaar. Het zal fijn zijn als ook hij over enkele jaren een goede opvolger heeft.
Dit jaar treedt de secretaris af en volgend jaar de voorzitter. Het is dus nodig dat er minimaal 2 nieuwe leden toetreden tot het bestuur.
Nieuwe leden kunnen in eerste instantie meedraaien met het bestuur, zodat zij de tijd krijgen om te zich te oriënteren en te zien of zij het werk leuk vinden. De zittende leden, met name de voorzitter en de secretaris vinden dat het belangrijk is dat hun taken op een goede manier worden overgedragen en nemen daarom de tijd om nieuwe leden in te werken.
Er moeten wel leden zijn die het stokje willen en kunnen overnemen.

De taken van het bestuur:
De belangrijkste taak van het bestuur is het behartigen van de dagelijkse gang van zaken. De besluiten die genomen worden in de ALV moeten ook uitgevoerd worden. Het bestuur ondersteunt dit proces. Ook is het bestuur de bewaker van de afspraken die er gemaakt zijn door de ALV. De ALV, de algemene ledenvergadering, is de plek waar de besluiten door de leden worden genomen.
Toch blijven er altijd veel praktische zaken die geregeld moeten worden door het jaar heen. Veel activiteiten moeten financieel afgehandeld worden door de penningmeester. Wij proberen zoveel mogelijk binnen de afspraken te blijven, die er door de leden zijn gemaakt. Maar soms zijn er nieuwe initiatieven waarbij het bestuur zo mogelijk ondersteunt.
Hiervoor komt het bestuur 3 x per jaar bij elkaar. Dit jaar zijn we 2 x bij elkaar geweest, maar we hebben tussendoor ook telefonisch en via video-bellen overleg gehad. Juist in deze tijd is dit een goede aanvulling.
De voorzitter bereidt de vergaderingen voor en de secretaris maakt van de vergaderingen een verslag. De penningmeester zorgt dat ook financieel alles verantwoord wordt.

Bestuurswerk is nooit saai. Als bestuurslid weet je wat er binnen de vereniging speelt. Het is een belangrijke taak omdat je weet dat daarmee de voortgang van de vereniging gewaarborgd wordt.
Wat voor mensen zoeken wij? Mensen die in staat zijn om de belangrijkste bestuurlijke taken op eigen wijze vorm te geven. Alles wat binnen de vereniging wordt gedaan is door en voor leden. Bestuurswerk is vrijwilligerswerk en kost ook best wat tijd. Dat geldt overigens ook voor alle andere activiteiten binnen de vereniging.

| 13-07-2020 | Posted in Mededelingen |