Algemene Leden Vergadering op 8 april 2018 notulen


28-03-2018

Op 8 april a.s. wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. De stukken voor deze vergadering, het algemeen en het financieel deel zijn reeds in de vorige nieuwsbrief verzonden. Hierbij ontbraken de concept-notulen van de Algemene Leden Vergadering in 2017, daarom worden deze als PDF-bestand bijgevoegd.

De vergadering wordt gehouden in Amsterdam:

Kalimantan, de gemeenschappelijke woning van het blok

Feike de Boerlaan 49

1019 KS Amsterdam

Verdere informatie is te vinden in de reeds ontvangen stukken.

| Posted in ALV | No Comments »

Aankondiging Algemene Leden Vergadering 8 april 2018


17-03-2018

Lieve mensen,

Op 8 april 2018 wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden in Amsterdam.

Het bestuur wil graag dat zo veel mogelijk mensen meebeslissen over de koers van de vereniging. Houd daarom deze datum vrij in je agenda en kom naar de vergadering.

De reiskosten worden vergoed. Nadere informatie over plaats, tijd, agenda en de stukken voor de vegadering volgen zo spoedig mogelijk.

Het Bestuur.

| Posted in ALV | No Comments »

Concept-notulen van de Algemene Ledenvergadering 2017


20-06-2017

Op zondag 2 april 2017 vond de Algemene Ledenvergadering plaats in Leiden. De notulen (in concept) zijn gemaakt door Eveline Swidde en die zijn als pdf-bestand aan de nieuwsbrief toegevoegd.

De volgende Algemene Ledenvergadering is op 8 april 2018, Stuurmankade 94, 1019 KR Amsterdam.

 

| Posted in ALV | No Comments »

Jaarstukken Algemene Ledenvergadering 2017


23-03-2017

Op zondag 2 april 2017 wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging Co-Counseling Nederland gehouden. De stukken zijn hierbijgevoegd (Uitnodiging ALV + agenda, Algemeen jaarverslag, Financieel jaarverslag en Notulen vorige ALV). Het is altijd erg gezellig en je bent meteen ook weer goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurd binnen onze vereniging. Houd deze datum dus vrij in je agenda. De reiskosten worden door de vereniging betaald, (benzine kosten of openbaar vervoerskosten) dus je hebt verder geen extra kosten.

De ALV wordt gehouden bij Peter (op zondag is het daar vrij parkeren):
Peter Koekenbakker
Zoeterwoudsesingel 88
2313 EM Leiden.
Vanaf 11 uur staat de koffie en thee klaar, we beginnen om 12.00 uur.
In verband met de Catering is het belangrijk voor de organisatie om te weten hoeveel mensen er komen.
Laat ons dus even weten of je komt. Het liefst per email (pkoek@hetnet.nl) maar als je geen email hebt, dan kan het ook telefonisch.

| Posted in ALV | No Comments »

Aankondiging ALV 2 april 2017


05-03-2017

Beste leden,

Op zondag 2 april 2017 wordt er weer de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging Co-Counseling Nederland gehouden. Deze keer is bij Peter Koekenbakker in Leiden.

Zijn adres:
Peter Koekenbakker
Zoeterwoudsesingel 88
2313 EM Leiden.

Vanaf 11 uur staat de koffie en thee klaar, we beginnen om 12.00 uur.
Gaarne aanmelden bij Liesbeth: Liesbeth@elbest.nl

Het is altijd erg gezellig en je bent meteen ook weer goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurd binnen onze vereniging. Houd deze datum dus vrij in je agenda. De reiskosten worden door de vereniging betaald, (benzine kosten of openbaar vervoerskosten) dus je hebt verder geen extra kosten.

De papieren m.b.t. deze ALV zullen een week voor de vergadering worden rondgestuurd via de nieuwsbrief.

Voorbereiding ALV

Het bestuur is begonnen met de voorbereiding van de ALV.
Inmiddels heeft de overdracht plaatsgevonden van de Financiën van Emmy Clausen naar Marian Vollers. Emmy heeft zich bereid verklaard om nog te helpen met het financiëel jaarverslag.

Voor het Algemeen Jaarverslag wil het bestuur graag de volgende stukken ontvangen:

  • Verslagjes van verschillende aktiviteiten, bijv. van:
  • Landelijke weekenden (regio Den Haag en regio Amsterdam);
  • Regiobijeenkomsten (regio Den Haag en regio Amsterdam);
  • CCI’s (iedereen die aanwezig was);
  • Etc.

Voor de Agenda ALV kan iedereen zelf ook agendapunten aandragen. Graag vooraf met een korte toelichting.
Sturen naar : Liesbeth@elbest.nl

| Posted in ALV | No Comments »

ALV 2015 op 27 september


30-08-2015

De ALV 2015 is op zondag 27 september en vindt plaats bij Rob en Liesbeth in Den Haag van 12.00-17.00 (vanaf 11.00 uur welkom.). De stukken volgen binnenkort.

| Posted in ALV | No Comments »

Algemene Ledenvergadering CCN komt eraan!


15-04-2013

Beste co-counselleden,

Java 1Over 7 weken staat de Algemene Ledenvergadering 2013 gepland nl. op zondag 2 juni.
Er komt nog een officiële uitnodiging met agenda en jaarverslag, reisroute en verslagen van het jaar 2012.
Agendapunten en eventuele verslagen van cocounsel-activiteiten over het jaar 2012 zijn van harte welkom. Graag via de mail sturen naar Nettie.
Doe dat alsjeblieft vóór 13 mei, dan kunnen ze nog op de agenda gezet worden in de officiële uitnodiging.
Wij hopen op een grote opkomst.

Vriendelijke groet, namens het bestuur, Nettie Gruson.

| Posted in ALV | No Comments »

de algemene ledenvergadering: een impressie


15-06-2011

de belangrijkste gebeurtenissen op een rijalv21-vergadering

Op 29 mei jl. kwamen 14 leden naar de Javakade in Amsterdam om mee te denken met het bestuur en hun visie te geven op allerlei ontwikkelingen binnen CCN. Evenzo veel leden hebben met hun afzegging ons tevens een fijne vergadering gewenst. Dát steunt absoluut, ervaart het bestuur.
De ad-hoc kascommissie is een uur eerder gekomen. Ze hebben zorgvuldig de penningen gecontroleerd, met als conclusie, dat die kloppen en transparant zijn én in zeer goede handen bij Emmy.

Read the rest of this entry »

| Posted in ALV | No Comments »

de ALV ( algemene ledenvergadering) komt eraan…


28-03-2011

Over minder dan twee maanden is ie er weer: de ALV.
Op 29 mei van dit jaar vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van CCN plaats. De lokatie is als vanouds: Javakade 354 in Amsterdam. Het bestuur nodigt alle leden van harte uit mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken binnen onze vereniging. Wil je iets op de agenda van de ALV zetten of heb je vragen over de ALV, stuur dan een mail naar onze secretaris van CCN Nettie Gruson. Jullie bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld.

Voor teachers en regiovertegenwoordigers geldt: graag jullie jaarverslag over 2010, zo beknopt mogelijk, sturen eveneens naar Nettie Gruson.
Namens het bestuur, Nettie Gruson, Emmy Clausen, Jacques Lelieveld en Marianne van Duyvenbode.

| Posted in ALV | No Comments »

ALV 30 mei 2010


30-04-2010

De ALV is de plaats waar het reilen en zeilen van de vereniging van een jaar wordt doorgenomen. Er wordt gekeken hoe het bestuur heeft gefunctioneerd en welke plannen ze heeft. Iedereen die mee wil denken en een inbreng wil hebben in de vereniging kan dat op de ALV doen. Je kunt dus mee beslissen en stemmen over alle belangrijke onderwerpen.
De ALV is alleen voor leden van CCN, en wordt gehouden in Amsterdam, op zondag 30 mei, bij Nettie Gruson thuis, inloop vanaf 11.00. De uitnodiging en overige informatie vind je in de bibliotheek.

| Posted in ALV | No Comments »