Aankondiging ALV 2 april 2017

Beste leden,

Op zondag 2 april 2017 wordt er weer de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging Co-Counseling Nederland gehouden. Deze keer is bij Peter Koekenbakker in Leiden.

Zijn adres:
Peter Koekenbakker
Zoeterwoudsesingel 88
2313 EM Leiden.

Vanaf 11 uur staat de koffie en thee klaar, we beginnen om 12.00 uur.
Gaarne aanmelden bij Liesbeth: Liesbeth@elbest.nl

Het is altijd erg gezellig en je bent meteen ook weer goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurd binnen onze vereniging. Houd deze datum dus vrij in je agenda. De reiskosten worden door de vereniging betaald, (benzine kosten of openbaar vervoerskosten) dus je hebt verder geen extra kosten.

De papieren m.b.t. deze ALV zullen een week voor de vergadering worden rondgestuurd via de nieuwsbrief.

Voorbereiding ALV

Het bestuur is begonnen met de voorbereiding van de ALV.
Inmiddels heeft de overdracht plaatsgevonden van de Financiën van Emmy Clausen naar Marian Vollers. Emmy heeft zich bereid verklaard om nog te helpen met het financiëel jaarverslag.

Voor het Algemeen Jaarverslag wil het bestuur graag de volgende stukken ontvangen:

  • Verslagjes van verschillende aktiviteiten, bijv. van:
  • Landelijke weekenden (regio Den Haag en regio Amsterdam);
  • Regiobijeenkomsten (regio Den Haag en regio Amsterdam);
  • CCI’s (iedereen die aanwezig was);
  • Etc.

Voor de Agenda ALV kan iedereen zelf ook agendapunten aandragen. Graag vooraf met een korte toelichting.
Sturen naar : Liesbeth@elbest.nl

| 05-03-2017 | Posted in ALV |