Algemene Leden Vergadering op 8 april 2018 notulen

Op 8 april a.s. wordt de Algemene Leden Vergadering gehouden. De stukken voor deze vergadering, het algemeen en het financieel deel zijn reeds in de vorige nieuwsbrief verzonden. Hierbij ontbraken de concept-notulen van de Algemene Leden Vergadering in 2017, daarom worden deze als PDF-bestand bijgevoegd.

De vergadering wordt gehouden in Amsterdam:

Kalimantan, de gemeenschappelijke woning van het blok

Feike de Boerlaan 49

1019 KS Amsterdam

Verdere informatie is te vinden in de reeds ontvangen stukken.

| 28-03-2018 | Posted in ALV |