de algemene ledenvergadering: een impressie

de belangrijkste gebeurtenissen op een rijalv21-vergadering

Op 29 mei jl. kwamen 14 leden naar de Javakade in Amsterdam om mee te denken met het bestuur en hun visie te geven op allerlei ontwikkelingen binnen CCN. Evenzo veel leden hebben met hun afzegging ons tevens een fijne vergadering gewenst. Dát steunt absoluut, ervaart het bestuur.
De ad-hoc kascommissie is een uur eerder gekomen. Ze hebben zorgvuldig de penningen gecontroleerd, met als conclusie, dat die kloppen en transparant zijn én in zeer goede handen bij Emmy.

alv15 joke-emmynieuwe voorzitter en een nieuwe website
Goed nieuws, de vereniging heeft weer een voltallig bestuur, want Jacques Lelieveld is tot voorzitter gekozen, na een hem goed bevallen snuffeljaar. Emmy en Nettie zijn er al erg blij mee, maar… er kunnen altijd nog snuffelaars bij. Van harte welkom, we delen de werkzaamheden graag met jullie! En tevens werd Joke door het bestuur in het zonnetje gezet vanwege haar geweldige inzet bij het opzetten en aanleren (aan de webredactie) van de nieuwe CCN-website.

Djoy
Een belangrijke uitkomst van de ALV: de wens om ons als vereniging aan te haken bij een bestaand ‘groei’-centrum, Joy, in Rotterdam. We zullen dan moeten garanderen dat er steeds teachers beschikbaar zijn om de geplande basiscursussen aan te bieden in de ruimte die daartoe gehuurd wordt bij Joy. Gaat dan een cursus onverhoopt niet door, dan zijn we het huurgeld kwijt, maar daar staat tegenover, dat er in het programma-aanbod van Joy, dan ook alweer een nieuwe cursus gepland staat. Zo kunnen we garanderen dat er een continu aanbod van basiscursussen komt, waardoor het co-counselen in een bredere belangstelling kan komen te staan. Later meer hierover op de website natuurlijk. Enkele teachers hebben hun medewerking hieraan toegezegd. Op de open dag in september kunnen we ons al presenteren!

BLWalv6-bestuur
Op de agenda stond ook het BLW in november, dat een Feest-BLW is, wegens het 25 jarig bestaan van CCN. Het idee om oud-leden voor het hele weekend uit te nodigen is losgelaten door de feestcommissie. Nu is er gekozen voor deelname van oud-leden, geen lid dus meer van CCN, die van harte welkom zijn op de zaterdag (5 november) van dit jaar. Lees meer hierover op de startpagina van onze website.

CCI
De kerngroep van de CCI 2012 is druk bezig met de folder, want die moet mee naar Hongarije. Een lid heeft zich teruggetrokken wegens persoonlijke omstandigheden, maar er heeft zich al een opvolger aangemeld. Meer hierover op onze website.

Tenslotte: De algehele sfeer was prettig en heel volwassen, om een begrip uit de Transactionele Analyse te gebruiken. De sfeer bleef positief en met de uitkomst zijn we erg tevreden.
“Co-counselen, dóén mensen dat nóg??” horen we vaak en het antwoord is een overtuigend
“Jazeker, dat zou je óók moeten doen!”

Namens het bestuur, Nettie

PS.: De officiële notulen van de ALV volgen later.

| 15-06-2011 | Posted in ALV |