Jaarstukken Algemene Ledenvergadering 2017

Op zondag 2 april 2017 wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de vereniging Co-Counseling Nederland gehouden. De stukken zijn hierbijgevoegd (Uitnodiging ALV + agenda, Algemeen jaarverslag, Financieel jaarverslag en Notulen vorige ALV). Het is altijd erg gezellig en je bent meteen ook weer goed op de hoogte van wat er allemaal gebeurd binnen onze vereniging. Houd deze datum dus vrij in je agenda. De reiskosten worden door de vereniging betaald, (benzine kosten of openbaar vervoerskosten) dus je hebt verder geen extra kosten.

De ALV wordt gehouden bij Peter (op zondag is het daar vrij parkeren):
Peter Koekenbakker
Zoeterwoudsesingel 88
2313 EM Leiden.
Vanaf 11 uur staat de koffie en thee klaar, we beginnen om 12.00 uur.
In verband met de Catering is het belangrijk voor de organisatie om te weten hoeveel mensen er komen.
Laat ons dus even weten of je komt. Het liefst per email (pkoek@hetnet.nl) maar als je geen email hebt, dan kan het ook telefonisch.

| 23-03-2017 | Posted in ALV |