Truus Dest overleden op 10 januari 2021


15-01-2021
Lieve mede-cocounselers,

 

Hier is een berichtje voor alle co-counselers die Truus Dest hebben gekend en vele goede en grappige herinneringen aan haar hebben. Afgelopen maandag (10 januari) is Truus na een vrij kort ziekbed overleden; Ze is 84 jaar geworden. Ze bleek longkanker te hebben en het is goed dat haar verder lijden bespaard is gebleven, want steeds benauwder worden is geen pretje.

 

Op maandag 18 januari zal de begrafenis plaatsvinden op Zorgvlied. Heel veel mensen kunnen er niet aanwezig zijn door de corona-regels en een livestream wordt niet georganiseerd, maar de hele uitvaartplechtigheid wordt opgenomen en kan desgewenst toegestuurd worden. Dit wordt geregeld door de oudste dochter Mavis en zij heeft me verteld dat, als je het graag toegestuurd wilt krijgen, je dat in een mailtje aan Mavis aanvragen. Haar mailadres is: mavisdest@gmail.com

 

Hartelijke groet van Evelien van Os

Van het bestuur


12-01-2021

Wij wensen jullie allen een goed co-counseljaar 2021.

Er is een mooie nieuwe website en we nodigen iedereen uit om te gaan kijken en in te loggen. Veel dank aan Rob, Henk en Annemarie.

 

Wij hopen dat jullie allen nog in goede gezondheid verkeren. Ook voor de komende tijd zal voorzichtigheid voorop staan. Dat betekent dat de richtlijnen van de overheid leidend zijn.
Voorlopig betekent dit dat groepsbijeenkomsten bij voorkeur online plaatsvinden. Dit geldt natuurlijk ook voor ons als bestuur.

Over het landelijk weekend zal half februari een besluit genomen worden, maar de kans dat dit doorgaat is denken wij heel klein.

 

Het bestuur, Liesbeth Bianchi, Henk Madhuizen, Hanneke Versteege

5 jan 2021

Corona beleid CCN


30-09-2020

Meld je gewoon aan voor onze bijeenkomsten.
Als je hoest, niest, koorts hebt, uit besmet gebied komt of in contact bent geweest met iemand die besmet is, blijf dan thuis.
Je behoudt je recht op deelname en komt gewoon de volgende keer.
Als je geen verschijnselen vertoont kom dan gerust.
Bij binnenkomst vragen we je om eerst je handen goed te wassen.
Je kunt gebruik maken van papieren handdoeken, servetten en ontsmettingsgel.
We begroeten elkaar bij het komen en gaan met een “namasté”.
Mocht er aan algeheel contactverbod gegeven worden, dan proberen we de bijeenkomst in een professionele digitale omgeving door te laten gaan. Als dit inderdaad lukt, krijg je een link gemaild met instructies.
Lukt dit niet (we zijn niet de enige die hier naar uitwijken), dan behoud je je recht op deelname en kom je de volgende keer.
Met vriendelijke groet,
Namens de CCN-Bestuur
Liesbeth Bianchi (voorzitter)

Corona update


30-09-2020

Gegeven de laatste ontwikkeling tav het corona virus is besloten om de bijeenkomst die gepland staat voor 4 april tot onze spijt niet door te laten gaan. Voor de ALV van 11 april wachten we ontwikkelingen nog even af.

Namens het bestuur van CCN, 

Liesbeth Bianchi
Henk Madhuizen
Eveline Swidde

CCI online


30-09-2020

I (Alan Trangmar) was thinking I would like to have at least an online meeting with familiar and new coco faces this summer.   And then Aisha did all the work to create https://co-counselling.info/en/event/virtual-coco-summer-2020 , at which all nationalities are welcome, and travel is free …    It has already been advertised on the Facebook groups and on cocolist, this is an extra note to encourage you to book:  it will be international if you make it international by turning up to it!
We are sending this to the list from CCI-D 2019 but we do not mean to exclude any co-counsellors, please forward if there are other people in your countries who would be interested.  

| Posted in CCI-Nieuws | No Comments »

Corona beleid CCN en ALV


30-09-2020

Het Corona-virus heeft ook voor ons als CCN-leden als gevolg dat we extra voorzichtig moeten zijn. Het gaat immers over onze gezondheid.
Voorlopig is het verstandig om niet in groepen bij elkaar te komen. Hoe lang dit geldt is niet te zeggen, maar het ziet ernaar uit dat het wel
een tijdje duurt.
Gelukkig betekent dit niet dat mensen niet meer kunnen cocounselen.
Dit kan nog steeds, maar hierbij zal vaker gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van internet en telefoon.
Voor de ALV van 11 april heeft het consequenties.
Wij willen natuurlijk graag dat onze leden daarbij aanwezig kunnen zijn, dus uitstel is heel waarschijnlijk. We komen hier nog op terug.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van CCN
Liesbeth Bianchi
Eveline Swidde
Henk Madhuizen

Vervolg Algemene Leden Vergadering via Zoom


30-09-2020

Hierbij nodigen we jullie uit voor het vervolg op de ALV van zondag 30 augustus j.l..

We hebben de agenda niet afgerond en gaan verder bij punt 12:

12. Goedkeuring begroting 2021
13. Voortgang van de vereniging: groei, betrokkenheid, nieuwe regiogroepen
en Basic Basics online.

(De toelichting van agendapunt 1 t/m 13 staat in de uitnodigingsbrief van maart 2020)
Het bestuur wil verder nog een aantal zaken bespreken.

14. Wel of niet vergoeden van tijd die mensen in de vereniging stoppen.
CCN is een vrijwilligersvereniging. Dat houdt in dat de tijd die leden in de vereniging steken niet vergoed wordt. Op dit moment is hierop maar één uitzondering, nl. de teachersvergoeding als de teacher een cursus geeft ten behoeve van de vereniging. De teacher draagt immers de eindverantwoordelijkheid voor de cursus. Wij willen als bestuur hieraan vasthouden omdat de tijd van de een niet waardevoller is dan van de ander.
Agendapunt: Houden wij vast aan dit uitgangspunt of besluit de ALV anders.
15. Basic Basics training als toegang tot de vereniging ook in eigen beheer.
In de ingelaste extra ALV van juni 2018 hebben we besloten om via een verkorte cursus van een dag aspirant-lidmaatschap mogelijk te maken. Om het risico voor de teacher zo klein mogelijk te houden en ook om éénvormigheid te creëren hebben we afgesproken dat deze cursus onder beheer van de vereniging zou staan. Er is echter nu een vraag gekomen bij het bestuur om deze Basic Basics training in eigen beheer te doen. Het bestuur staat hier welwillend tegenover. Het financieel risico komt dan geheel bij de teacher te liggen. De teacher zou dan wel gebruik kunnen maken van de folders en de website van de vereniging, als de cursus voldoet aan de randvoorwaarden voor een Basic Basics training zoals deze vastgesteld zijn door de vereniging.
Voorstel: De teacher kan de Basic Basic doen onder eigen beheer, maar mag ook kiezen voor een vaste trainersvergoeding.

16. W.v.t.t.k.

 

Marlies Tjallingii is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Marlies Tjallingii’s Zoom Meeting

Time: Sep 4, 2020 04:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81998910884?pwd=bEM3Z2FYWGdLd2VTc3hCc0NIcUFrZz09

Meeting ID: 819 9891 0884

Passcode: ALV2

Meeting ID: 819 9891 0884

Passcode: ALV2

| Posted in ALV | No Comments »

URGENT Ledenraadpleging LW november 2020


30-09-2020

Lieve CCN leden en aspirant-leden
De vereniging heeft een landelijk weekend gepland van 6 tot 8 november 2020. We willen i.v.m. de Corona crisis een antwoord vinden op de vraag of dit Landelijk weekend kan doorgaan.
Wij hebben eerst overlegd met mensen die betrokken zijn bij de organisatie. Binnen deze groep was er voldoende animo om met in achtneming van een aantal regels de mogelijkheid te verkennen.
Wij willen daarom van jullie, de leden, weten hoe jullie hierin staan.
Het is duidelijk dat er bepaalde beperkingen zijn. November is ver weg, maar zolang er geen medicijn of vaccin is zullen wij de sociale afstandsregels moeten handhaven. Wij denken ook dat dit betekent dat wij een maximum aantal deelnemers moeten hanteren (14-16 mensen). Maar we weten natuurlijk nu niet hoe de situatie zal zijn in november.
We zien ook dat we veel leren over wat er mogelijk is doordat we langzaam uit de lock-down komen en willen deze situatie gebruiken om veilige en werkbare werkvormen te ontwikkelen voor het cocounselen tijdens een weekend.
Er zijn nog veel workshops mogelijk: techniekenworkshops, schilderen, cocounsel workshops, meditatie, yoga, tai-chi, wandelen eventueel in stilte. Maar wat waarschijnlijk niet zal kunnen is zingen en theatersport.
De vraag “wel of geen weekend” is urgent geworden. Judith is onze vaste cateraar en zij heeft dat weekend een alternatief. Daarom wil zij heel graag weten of ze dit weekend voor ons vrij moet houden. Wij willen vòòr woensdag 17 juni van jullie weten of je ervoor voelt om aan het weekend deel te nemen en eventueel iets in de organisatie bij te dragen.
Wij leggen jullie de volgende vragen voor (zie bijlage) betreffende deelname aan het Landelijk Weekend 6 tot 8 november 2020, zodat we weten wat we aan Judith en aan de Peppelhoeve kunnen laten weten.

Door deze enquête in te vullen, heb je je nog niet vastgelegd om deel te nemen aan het weekend in november. Daar kun je je later voor opgeven, als het doorgaat.
Mail je antwoord vòòr woensdag 17 juni naar:

Liesbeth Bianchi
Titel: “Enquête LW november 2020”

We kijken uit naar jullie reacties

De LW-voorbereidingsgroep: Marlies, Sytse, Rob, Dori, Gertje, Henk, Liesbeth

 

Vooraankondiging van het Landelijk Weekend op 6-8 november 2020 in Putten


16-09-2020

oostraven tuin

Het thema is ‘Van oud naar nieuw’.
Tijdens het weekend vinden er speciale workshops plaats om je technieken verder te ontwikkelen of op te frissen. Ook is er veel ruimte voor individuele sessies. We organiseren actief dat ieder die dat wil een sessiemaatje heeft.

We zorgen voor een zo veilig mogelijke omgeving en houden ons aan de covid-regels. Daarom is het maximaal aantal deelnemers gehouden op 14. Bij de inschrijving houden we de regel aan van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Dus houd in de gaten wanneer je jezelf kunt opgeven.
Nadere informatie over het weekend en de aanmelding komen in een volgende nieuwsbrief.

Namens het organiserend team: Henk, Gertje, Rob en Liesbeth

22 jan., 20 feb., 4 april: workshops ‘omgaan met emoties’


16-09-2020

 

Workshops ‘omgaan met emoties’ in Amsterdam en online.

 

In co-counselen gaat het er steeds weer over dat we ruimte en aandacht maken voor emoties in plaats van erover heen te fietsen of ze weg te praten.

 

Deze workshop is gericht op het oefenen met verschillende technieken, die je helpen om je emoties te erkennen en te ondergaan. Je blijft zelf verantwoordelijk voor je proces, en hoe diep je wilt gaan; je sessiemaatje ondersteunt je.

 

22 jan. 10-17 uur, locatie De Roos, Amsterdam; verplaatst naar De drie klaaver blaaden, vol!
20 feb. 10-17 uur, online
4 april, 11-17 uur, locatie De drie klaaver blaaden, Amsterdam
Bijdrage 50 euro.

De activiteiten worden afwisselend gegeven door een teacher, en/of door een lid van de co-counselvereniging, die in opleiding is tot teacher.

Voor meer informatie kun je mailen met Annemarie van den Bogaard, info@co-counseling.nl