evaluatie regiogroep Amsterdam

Regio groep Amsterdam, concept-verslag van de evaluatiebijeenkomst op 10 januari 2011.

 Aanwezig waren: Eveliene Swidde, George Keune, Jacob Spielbichler, Marianne van Duyvenbode en Nettie Gruson. Afwezig waren: Eveline van Os en Marjan Tuk. Omdat zij deze avond niet aanwezig kon zijn, had Marjan Tuk haar voorkeuren en voorstellen per e-mail doorgegeven. Haar bericht werd min of meer als agenda voor de bijeenkomst gebruikt.

De eerste maandag van elke maand werd als dag van samenkomst gehandhaafd. De eerstvolgende vijf bijeenkomsten werden geagendeerd voor 7 februari, 7 maart, 4 april, 2 mei en 6 juni. De tijd van samenkomst werd gewijzigd als volgt: inloop om 19:00 uur; aanvang bijeenkomst om 19:30 uur; einde bijeenkomst: 21:50 uur, waardoor George Keune een goede busverbinding met zijn woonplaats kan hebben. Met betrekking tot de continuïteit van het programma en de groep werd afgesproken het commitment beter te bewaken. 

Tot het einde van een bijeenkomst wachten met afspreken welke twee mensen de volgende bijeenkomst gaan voorbereiden, werkt niet goed. Wij doen dat voortaan aan het begin of in de pauze van de avond. Marjans voorstel om hierbij een nieuweling te koppelen iemand met ervaring, wordt overgenomen. De bijeenkomst van 7 februari zal worden voorbereid door Nettie en Jacob.

Wat de verdeling van werkzaamheden aangaat, heeft Nettie het innen van geld als vergoeding voor genoten consumpties laten vallen. Het plaatsen van aankondigingen op de CNN-website ziet Nettie als haar taak. Daarbij stelt ze het op prijs als de taak van het maken van verslagjes van de bijeenkomsten onder de groepsleden rouleert. Dit kunnen kleine verslagjes zijn over wat er die avond is opgekomen. Deze zijn bestemd voor het niet-openbare regiodeel van de website. Het openbare regiodeel van de site zou een antwoord kunnen geven op de vraag: Wat doet zo’n regio?

Een contactpersoon voor de regio groep Amsterdam werd niet aangesteld. Niet duidelijk werd wie aan alle CCN-leden per e-mail zal berichten dat de regio groep Amsterdam weer open staat voor nieuwe instroom. Men wilde zich ten aanzien van de groepsgrootte niet vastleggen op een maximum van 10. Pas bij 12 leden wil men gaan denken over een eventuele splitsing van de groep. De groep stopt met het gebruik van wrevels en spinsels. De laatste 25 minuten van de bijeenkomst werden gebruikt voor vijf sessies van vijf minuten in de groep.

Verslag: Jacob Spielbichler

| 19-01-2011 | Posted in Impressies |