Algemene Leden Vergadering op 13 april 2019 in Den Haag

Plaats: Krooneendstraat 4, 2492 NG Den Haag

(Bij Rob en Liesbeth)
Zet deze datum vast in je agenda!

Het bestuur vindt het fijn om met de leden te overleggen over alles wat in de vereniging speelt. Er wordt verslag gedaan van verschillende activiteiten die er in 2018 hebben plaatsgevonden. Verder wordt er ook gepraat over het nieuwe beleid van de vereniging. Je kunt zelf ook agendapunten inbrengen. Als je al punten hebt, dan kun je die natuurlijk vast melden bij ons als bestuur.
Het is een gezellige dag en de reiskosten en de lunch worden door de vereniging betaald.
Wij hopen dat er zoveel mogelijk leden bij zijn. Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging met de stukken twee weken voor de ALV.

Het Bestuur: Liesbeth Bianchi (voorzitter) Eveline Swidde (secretaris)

| 04-02-2019 | Posted in ALV |