Vervolg Algemene Leden Vergadering via Zoom

Hierbij nodigen we jullie uit voor het vervolg op de ALV van zondag 30 augustus j.l..

We hebben de agenda niet afgerond en gaan verder bij punt 12:

12. Goedkeuring begroting 2021
13. Voortgang van de vereniging: groei, betrokkenheid, nieuwe regiogroepen
en Basic Basics online.

(De toelichting van agendapunt 1 t/m 13 staat in de uitnodigingsbrief van maart 2020)
Het bestuur wil verder nog een aantal zaken bespreken.

14. Wel of niet vergoeden van tijd die mensen in de vereniging stoppen.
CCN is een vrijwilligersvereniging. Dat houdt in dat de tijd die leden in de vereniging steken niet vergoed wordt. Op dit moment is hierop maar één uitzondering, nl. de teachersvergoeding als de teacher een cursus geeft ten behoeve van de vereniging. De teacher draagt immers de eindverantwoordelijkheid voor de cursus. Wij willen als bestuur hieraan vasthouden omdat de tijd van de een niet waardevoller is dan van de ander.
Agendapunt: Houden wij vast aan dit uitgangspunt of besluit de ALV anders.
15. Basic Basics training als toegang tot de vereniging ook in eigen beheer.
In de ingelaste extra ALV van juni 2018 hebben we besloten om via een verkorte cursus van een dag aspirant-lidmaatschap mogelijk te maken. Om het risico voor de teacher zo klein mogelijk te houden en ook om éénvormigheid te creëren hebben we afgesproken dat deze cursus onder beheer van de vereniging zou staan. Er is echter nu een vraag gekomen bij het bestuur om deze Basic Basics training in eigen beheer te doen. Het bestuur staat hier welwillend tegenover. Het financieel risico komt dan geheel bij de teacher te liggen. De teacher zou dan wel gebruik kunnen maken van de folders en de website van de vereniging, als de cursus voldoet aan de randvoorwaarden voor een Basic Basics training zoals deze vastgesteld zijn door de vereniging.
Voorstel: De teacher kan de Basic Basic doen onder eigen beheer, maar mag ook kiezen voor een vaste trainersvergoeding.

16. W.v.t.t.k.

 

Marlies Tjallingii is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Marlies Tjallingii’s Zoom Meeting

Time: Sep 4, 2020 04:00 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/81998910884?pwd=bEM3Z2FYWGdLd2VTc3hCc0NIcUFrZz09

Meeting ID: 819 9891 0884

Passcode: ALV2

Meeting ID: 819 9891 0884

Passcode: ALV2

| 30-09-2020 | Posted in ALV |