Verslag van de vergadering op 3 juni 2018

Korte Samenvatting van de vergadering op 3 juni 2018 j.l in Amsterdam door Eveline

Afwezig met bericht: Dori Steeneken, Corrie v. Haasteren, Anja Blom, Marianne van Wijngaarden
Emmy Clausen
Aanwezig: Marlies Tjallingii, Peter Koekebakker, Miriam Krekel, Evelien van Os, Bregitta Waardijk,
Marie-An Vollers, Liesbeth Bianchi, Rob van den Brink, Hanneke Versteege, Eveline Swidde

De vergadering wordt voorgezeten door Liesbeth.
Peter en Marlies hebben voorwerk gedaan voor deze middag. We zijn met 10 man aanwezig.
Van start gaan we met een oefening, die Marlies aanbiedt. We krijgen een klein velletje waarop we 10 belangrijkste punten aangeven die we door het cocounselen hebben geleerd.
Als je daar niets over kan zeggen dan kijk je naar de technieken die je het meest toepast in je sessies.
Je vergelijkt vervolgens met je buurvrouw/man hoeveel punten je gemeen hebt.
We blijken minder punten met elkaar gemeen te hebben dan we eerst dachten. Zo’n 2 a 3.
Marlies inventariseert op een groot vel.
Op de eerste plaats komt:
1 vrije aandacht hebben.
2 Niet oordelen of minder oordelend zijn
3 niet terugkomen op de inhoud van een sessie, gevoel van veiligheid ervaren
4 Zelfinzicht, zelfreflectie
5 Ontladen; je laten gaan en daarna een inzicht krijgen
6 Zelf management / zelf de verantwoordelijkheid nemen
7 valideren van jezelf en de ander
8 plezier maken
9 risico’s nemen, mogen falen

Dit zijn dus de leerdoelen die in dit groepje aan de orde kwamen en zeker opgenomen moeten worden in de training nieuwe vorm.

Peter licht een paper toe dat hij uitdeelt. Daarop staan een aantal begrippen, die hij als teacher essentieel vindt om te behandelen in een training.
Dat zijn wat is cocounselen
wederkerigheid
wat is sessie
werker- medewerker
Als basishouding – iedereen is OK, zoals ie is
-gelijkwaardigheid
-geen oordelen
Veiligheid – geheimhouding
– geen advies/kritiek of interpreteren
-niet napraten/ terugkomen op een onderwerp
-geen geweld

technieken
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 herhalen
4 ik ben me bewust van…..
welke emoties /lichamelijke sensaties / gedachten gaan er door je heen?
5 Associatie
wat gaat er in je om? Waar doet deze situatie/ dit gevoel je aan denken?
wat is je vroegste herinnering aan dit soort situatie?
tegen wie zeg je dit eigenlijk?
6 tegenwoordige tijd
beschrijf de situatie zo precies mogelijk/ praat in de tegenwoordige tijd/vertel het in de ik vorm/ zeg dat direct tegen……
10 Rollenspel / werken met kussen

de mogelijke opbouw van een sessie

Ook zal per individu een beoordeling plaats moeten vinden van de stabiliteit van de persoon (geen ernstige psychische belemmeringen) te beoordelen door een teacher(s) en zo mogelijk bij aanvraag deelname.
Dit zou in 1 dag(3 dagdelen) geleerd kunnen worden. Hierna kan de persoon na toestemming teacher aspirantlid van CCN worden.
Uiteindelijk zal er een beoordeling door teacher(s) plaats moeten vinden tot toetreding als volwaardig lid van de vereniging.
Tot zover Peter

Over ontlading
Binnen de vergadering wordt er gesproken over ontlading:
Daar is het nodige over te doen. Dat zal in Schotland wel weer ter sprake komen. Sommigen zien ontlading als schadelijk/ anderen als een cadeautje voor de hele groep. Andere groepsleden raken door echte ontlading gerestimuleerd en komen bij eigen pijn, en werkmateriaal.
Patroonmatig ontladen werkt echter contra productief.
Wat is nog meer van essentieel belang
Zelfmanagement moet een ieder direct worden bijgebracht
Verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in opgelopen pijn/ conflict
Aandachtsbalans; leren switchen tussen aandacht bij de pijn en aandacht in het hier en nu
Tijdsbewaking
het vertellen in de tegenwoordige tijd en vandaaruit naar de gevoelservaring gaan
Restimulatie: wat gebeurt er? Waarom raak ik zo van streek? Wat heeft dat met mij te maken?

Waar moet iemand echt aan voldoen om deel uit te mogen maken van de vereniging?
het kunnen zien van eigen aandeel in problematiek (ook conflicten in de wandelgangen, buiten sessies om) Deze basishouding wordt wel als zeer belangrijk gezien als voorwaarde om toe gelaten te worden tot CCN.
(Miriam zou graag zien dat potentiele leden inzicht krijgen in de criteria voor toelating)
Restimulatie en eigen verantwoordelijkheid zouden ook tot de essentiele begrippen moeten worden gerekend vindt de meerderheid. Die zouden dus bij het lijstje gevoegd moeten worden van Peter.

Om verder te komen met de verschillende technieken
Mbv het blad waarop de gebarentaal staat (Niek )
Met de co coping app van JanPieter
Deelcertificaat Marlies- Joke
De procedure voor leden die ooit een basiscursus gedaan hebben
men verwijst door naar een back to basic cursus. Een andere mogelijkheid is het doen van een sessie met een teacher, die de candidaat als veilig bestempelt.

Toetreding tot het netwerk
Aspirantleden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen een aftekenlijst
waarmee zij zelf aan de slag kunnen. Zij krijgen de gelegenheid om mee te doen met de regiogroepen en Landelijke weekends. Op Landelijke weekends zouden aspirantleden verplicht zijn om op zaterdag
ochtend om zich met basisvaardigheden bezig te houden. Over dit proces mag een aspirantlid 2 jaar doen.
Na twee Landelijke weekends bezocht te hebben zouden aspirantleden een soort hot seat – een beoordelingsmoment door een teacher moeten krijgen. Na die tijd is hij of zij volwaardig lid.
Een aspirantlid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN
Voor de 1 daagse training betaalt het potentiele lid 50 euro; er is een subsidie mogelijkheid voor minderdraagkrachtigen. Teachers ontvangen 50 euro + reiskosten en ervaren counselers die meedoen met deze training hoeven niets te betalen. Er zal worden zorg gedragen voor de cursus/
cursusmateriaal (?), soep, koffie, thee en fris.
De dag duurt van 10.00 tot 17.00 er is plaats voor 14 mensen. Waaronder de teacher +2 helpers +2 ervaren counselers en 9 nieuwe mensen.
30 September 2018 is er in Amsterdam een training gepland die zal heten
Basistraining Cocounselen 2018 met als titel: Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven.
Geleid door Marlies. Helpers Hanneke en Eveline.
In Den Haag wordt er in November een trainingsdag belegd; de datum moet nog worden bepaald.

in November wordt er een landelijk Weekend georganiseerd met de titel : Leef je Leven.
Men kijkt uit naar ideeën over workshops die gegeven gaan worden.

HOE ZIET DE NIEUWE TRAINING ER GLOBAAL UIT.
De nieuwe basistraining van 1 dag bevat de volgende componenten
De deelnemers krijgen een aantal basisbegrippen mee
– wat is cocounselen
– wat is wederkerigheid
Wat is een sessie
Hoe het zit met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
Wat is aandachtsbalans
Wat is restimulatie
De basishouding en de veiligheid wordt besproken
Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 Ik ben me bewust van etc/ welke emoties, lich. Sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
of als medewerker: welke emoties/sensaties/gedachten gaan er door je heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken? Of als medewerker: waar doet dat jou aan denken?
5 validaties
6 tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollen spel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirantlid.
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker.
Op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid (niet verder over spreken).

| 24-06-2018 | Posted in ALV |