van de bestuurstafel

nieuwjaar2011Het einde van het jaar nadert, we kunnen de balans opmaken. Op één lid na heeft iedereen de contributie van dit jaar betaald. Tot en met november heb ik nog leden moeten aanmanen om te betalen. Mijn hartelijke dank dus aan al die leden die op tijd hebben betaald en die leden die mij een machtiging hebben gestuurd. Helaas hebben ook dit jaar weer wat leden opgezegd; Maarten Schoenmaker, Rietie Kenter, Benno Mulder, Marion Kuiper, Daniëlle Verschuren en Beer Deurvorst. Gelukkig hebben we in 2010 ook nieuwe leden welkom mogen heten; Crisma Felicia en Louise Kingma. Wij wensen jullie een fijne en inspirerende tijd bij onze vereniging. Na de ALV boden zich twee aanwezige co-counselers aan om mee te kijken in het bestuur. Daar waren Emmy (penningen) en Nettie (secretaris) erg blij mee, want zo met z’n tweetjes was het wel erg krap. Jacques Lelieveld en Marianne van Duyvenbode kijken nu of ze de vergaderingen (4 per jaar ongeveer) willen blijven versterken. Er gloort hoop op uitbreiding van bestuur, maar wie zich geroepen voelt, melde zich aan ajb! Verder wil ik namens het bestuur iedereen hele fijne feestdagen wensen en mag het nieuwe jaar 2011 een verlicht pad zijn. lieve en hartelijke groeten, Emmy Clausen en Nettie Gruson

| 21-12-2010 | Posted in Mededelingen |