the science of emotion

In februari boden Rose Evison en Richard Horobin  in Newmarket (UK) een bizondere workshop voor CCI trainers aan: the science of emotion & Co-Counselling. Het aanbod ligt er om een dergelijke workshop ook in Donkerbroek aan te bieden.

Rose Evison en Richard Horobin

RRDe workshop werd gefaciliteerd door Rose Evison en Richard Horobin. Zij leerden cocounselen van John Heron in 1973 en startten met het geven van CCI basistraingen in 1975. Door de jaren heen hebben zij vele basistrainingen gegeven, o.a. aan mensen in socale beroepen; ze faciliteerden vervolgworkshops in diverse landen – ook ooit in Nederland – en geven trainersopledingen; ze gaven internationale nieuwsbrieven uit en schreven veel artikelen en hoofdstukken over cocounselen in boeken voor professionele counselers en andere helpers. Richard werkte altijd op universiteiten als bio-medisch onderzoeker, en doet dat nog steeds. Rose werkte als psycholoog (counseling en bedrijfspsychologie), en was betrokken bij verscheidene onderzoeks[projecten.

Rose en Richard  over de workshop:

“Although we still teach the same core concepts and peer practice, our current ways of teaching co-counselling have benefitted from new theories of emotions and human nature developed from scientific research in many fields. We are interested in sharing our ways of teaching and, with the help of participants, drawing comparisons with others in CCI; in exploring how teaching is influenced by the metaphors and analogies we all bring from the wider culture; and in looking at how current topics of concern in CCI can usefully be addressed from the standpoint of the scientific models of emotions.”

workshop in Newmarket

De workshop in Newmarket, waar twee Nederlandse trainers, Joke Stassen en Niek Sickenga, aan deelnamen, richtte zich op  gebruik maken van nieuwe wetenschappelijke inzichten om het trainen van cocounselen te verbeteren en binnen CCI bestaande vraagpunten aan te snijden.
De workshop was een mix van zelf werken, ervaren en delen, bijvoorbeeld rond het thema schaamte, en toelichtingen  – aan de hand van een Powerpoint presentatie – op recente wetenschappelijke ontwikkelingen.
De workshop werd afgerond met een uitwisseling van allerlei ideeën rond cocounselen en het trainen daarin, met behulp van het door enkele deelnemers gefaciliteerde Open Space Technology model.

ook in Nederland?

Rose en Richard zijn bereid om een – versie twee van – de workshop in 2012 in Nederland aan te bieden op de Beukehof in Donkerbroek. Joke Stassen zal binnenkort de Nederlandse en Duitse trainers benaderen om de interesse hiervoor te peilen, en in april is er nader overleg met Rose en Richard.

video

Het plan bestaat om dan een videoregistratie te maken van de theoretische onderdelen van de workshop, waarin Rose en Richard de verbinding leggen tussen de wetenschap en het cocounselen. Samen met de Powerpoint presentatie kan daarmee het materiaal breder beschikbaar worden gemaakt.

| 04-04-2011 | Posted in Mededelingen |