CCN Nieuwsbrief, juni 2023

Beste belangstellenden,

Het is alweer bijna een jaar geleden dat wij een nieuwsbrief hebben uit laten gaan, en dat terwijl er in die periode al meerdere mooie workshops aangeboden werden. De redactie wil dit vanaf nu vaker gaan doen.
Wij zijn een kleine vereniging, maar zijn toch blij dat er nu deze zomer weer een workshop wordt aangeboden voor iedereen die belangstelling heeft voor het co-counselen en er meer van wil weten.
De workshop is een hele dag in Zwolle. Ook op een mooie locatie.
Als je denkt dat het wat voor je is, dan kun je hieronder informatie vinden over hoe je daaraan kunt deelnemen. Verder kun je een review lezen van een deelnemer/assistent aan een van de workshops die in Amsterdam op een regelmatige basis worden gegeven in het centrum van de stad.

Workshop: Beter omgaan met je emoties, 30 juni 2023

Op 30 juni 2023 organiseren we een cocounseldag in de buurt van Zwolle op een prachtige landelijke locatie. Je leert hier technieken die je kunnen helpen om je emoties die je in het leven oploopt  te verwerken en een plek te geven. Ook leer je om je leven vorm te geven zoals jij dat graag zelf wilt. Bij het opgroeien hebben we vaak geleerd om flink te zijn en de emoties weg te stoppen. Bij het cocounselen leren we om die emoties te herkennen en er te laten zijn in een veilige omgeving.

Belangstellenden kunnen contact met Marlies opnemen. Meer info kun je vinden op onze website bij de aankondiging van deze workshop.

  • Datum: 30 juni 2023 (vrijdag)
  • Tijd: Van 9:30u tot 16:00u
  • Locatie: Zwolle
  • Teacher: Marlies Tjallingii
  • Kosten:  90 Euro.
  • Lunch: Er wordt gezorgd voor de (veganistische) catering van de dag.

Wat is cocounselen ?

Cocounselen is het doen van sessies in tweetallen waarbij je de rol van onderzoeker (werker) en luisteraar (medewerker) afgewisseld wordt. De onderzoeker kijkt naar wat er speelt op dit moment in haar of zijn leven. Verdriet, boosheid, angst of vreugde. Ook wat je op dit moment nodig hebt om te veranderen in je leven of wat je juist sterker zou willen maken. Het cocounselen heeft veel mooie technieken om met deze emoties om te gaan. Ook kun je plannen maken die je later uitvoert.
Na een afgesproken tijd draai je de rollen om: de luisteraar wordt de onderzoeker en de onderzoeker wordt de luisteraar. De luisteraar kan kleine suggesties geven die helpen om het proces te ondersteunen. Het belangrijkste is de vrije aandacht die de luisteraar geeft. Dit geeft de onderzoeker het vertrouwen dat deze zelf weet wat er nodig is in het moment.
Gelijkwaardigheid is essentieel in het doen van sessies. Ook vertrouwelijkheid, want na een sessie kom je niet terug op de inhoud van de ander.

Tijdens deze dag leer je hoe dit werkt en je leert een aantal technieken die je zelf kunt toepassen als onderzoeker of als luisteraar.
Na afloop van deze dag kun je nog een tweede dag meedoen die we in het najaar organiseren. Ook kun je aspirant-lid worden van de CCN, de Nederlandse vereniging van Cocounselen. Je kunt dan met mensen die lid zijn sessies doen en meedoen met landelijke weekenden.
Als je meer informatie wilt ben je welkom om die te vragen. Stuur dan een persoonlijk bericht aan Marlies Tjallingii.

Aanmelden kun je bij:

  • Marlies Tjallingii,
  • marliestjallingii@home.nl

Review door Gert Kortenbach

Een veilige introductie co-counseling

“Heb je zin om mee te doen?” Ik krijg een leuke uitnodiging van Annemarie om mee te doen met een sessie co-counselen. Zij organiseert herhaaldelijk sessies met nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn in deze techniek en ermee kennis willen maken. Soms hebben ze lang geleden kennis gemaakt en willen opnieuw erin verder. Ik mag haar ondersteunen. We hebben een kleine gezellige en gemotiveerde groep.

Annemarie is een fantastische vrouw die rechtstreeks vanuit haar buik werkt. Ze laat haar kwetsbaarheid zien. Zaken waaraan zij wil werken. Deelnemers voelen zich daarmee uitgenodigd om ook hun zwakkere kanten te laten zien en – als ze willen – daaraan te werken.

Zo geeft ze vorm aan het co-counselidee van gelijkwaardigheid. Er is geen therapeut die jou vertelt wat je moet doen en laten. Er is wel een werker die iets van zichzelf aankaart en de regie heeft. En er is een medewerker die de ander ondersteunt. Die rollen worden omgedraaid aan het einde van een sessie op de afgesproken tijd. De werker wordt medewerker en omgekeerd.

Annemarie werkt niet volgens een vast protocol. Zij heeft “een lijstje” van ondersteuningsmethoden die ze kan inzetten. Denk aan: “wat is het eerste woord dat bij je bovenkomt” of “wil je dat herhalen”. Ze heeft een mooie lijst gemaakt van een tiental technieken op een rol om de deelnemers te helpen in het toepassen van dit soort ondersteuningstechnieken.

Voorop bij co-counselen staat de eigen verantwoordelijkheid van de werker en de vrije aandacht door de medewerker. Pas wanneer de werker eraan toe is en de medewerker ertoe in staat is kun je verdergaande technieken toepassen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontladen van oude woede op een kussen. De sessie die ik met Annemarie meemaak is meer gericht op introductie in de co-counseling.

De sfeer moet echt veilig zijn voor alle betrokkenen maar vooral de voor de werker. Deze moet zich  veilig genoeg voelen om op onderzoek te gaan in zijn of haar eigen functioneren en emotie. Ik kan alleen voor mezelf spreken maar veilig voel ik me zeker in deze sessie.

Gert Kortenbach.

| 06-06-2023 | Posted in |