verslag ALV 30 mei 2010

De ALV is in tegenstelling tot de vorigen op zondag gehouden. Dit in verband met gratis parkeren op het Java eiland, waar dat een dure liefhebberij is (meer dan € 4,-p.u). Helaas is daardoor Niek afwezig geweest, terwijl juist hij elke ALV present was. Lees zijn verslag van de ALV op www.cciwns.com. Er staat ook een leuke foto (via Joke) van de bijeenkomst op die site. De tekst is in het engels. De opkomst was, gezien de ervaring met ALV’s, best hoog. Er waren 14 mensen aanwezig en een gelijk aantal afwezig met bericht, hetgeen een prettig gevoel geeft, dat er mensen belangstellend meeleven met onze bescheiden (aantal) vereniging.
De sfeer was erg prettig, lees wat Corrie beeldend beschreef in het eerste deel van de notulen:Terwijl de regen en de harde wind rondom het prachtig aan het water gelegen huis van Nettie Gruson vrij spel hadden, hielden op die zondag 30 mei 2010 14 co-counselers  hun jaarlijkse ledenvergadering. Binnen was het lekker warm en Nettie had als een goede gastvrouw gezorgd voor een ruime hoeveelheid koffie en thee en maar liefst twee verschillende soorten heerlijke taart. Aan de “infrastructuur” was dus meer dan voldoende aandacht besteed en dus kon de die dag gehouden vergadering, niet anders dan alleszins plezierig verlopen.
Alzo geschiedde, de notulen volgen zodra ze compleet zijn.
Maarten heeft zijn invalvoorzitterschap wegens gezondheidsproblematiek moeten neerleggen, dus is er nog steeds géén voorzitter. Wel is het bestuur verrijkt met twee extra leden, kijk maar in de notulen, die gaan komen, die dit komende jaar mee gaan besturen. Ze besluiten daarna of ze willen blijven. Dat is hard nodig, want met twee mensen, Emmy als voortreffelijke penningmeester en Nettie als secretaris, is het geen voltallig bestuur. Ulla blijft dus op papier daarom nog steeds onze voorzitter.
Emmy en Nettie zullen op de website hun bezigheden beschrijven, waardoor er mogelijk grote belangstelling zal ontstaan voor beide funkties. Wij willen graag versterking. Onze vergaderingen zijn heel erg plezierig!  Nettie Gruson 

| 06-06-2008 | Posted in ALV |