Algemene Ledenvergadering op 13 april 2019 in Den Haag

Plaats: Krooneendstraat 4, 2492 NG Den Haag
Tijd: 11 uur

Het bestuur nodigt de leden uit voor de Algemene Leden Vergadering. Een routebeschrijving en verdere informatie vindt u in de uitnodigingsbrief met de jaarstukken. In verband met de catering willen we graag weten of u wel/niet komt.

Het bestuur vindt het fijn om met de leden te overleggen over alles wat in de vereniging speelt. Er wordt verslag gedaan van verschillende activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden. Verder wordt ook gepraat over het nieuwe beleid van de vereniging. Je kunt zelf ook agendapunten inbrengen. Als je al punten hebt, dan kun je die natuurlijk vast melden bij ons als bestuur.
Het is een gezellige dag en de reiskosten worden vergoed en de lunch wordt door de vereniging betaald.

Wij hopen zoveel mogelijk leden te kunnen ontmoeten.

Het Bestuur: Liesbeth Bianchi (voorzitter) en Eveline Swidde (secretaris)

| 02-04-2019 | Posted in ALV |