Cocounselen | Nog Uitwerken | cocreëren


17-12-2010

In 1995 vond er op een CCI teachersworkshop in Harlech, Wales een uitwisseling plaats met John Heron over de plaats die spiritualiteit inneemt in cocounselen. Naar aanleiding hiervan schreef John het artikel: CCI cococounseling and the paradigm shift.

In 1996 organiseerden twee Nederlandse trainers op uitnodiging van John Heron een workshop met de titel “A co-operative inquiry into a new kind of fundamentals”. De internationale workshop werd inhoudelijk gefaciliteerd door John Heron en vond plaats in zijn toenmalige Centre for Co-operative Inquiry Podere Gello in San Cipriano in Toscane. In totaal namen zo’n 20 CCI trainers deel, waaronder vijf Nederlandse CCN trainers.
In de workshop werd geëxperimenteerd met nieuwe vormen van werken en gezocht naar de manier waarop de spirituele dimensie een plaats kon krijgen in onze methode.

Dit leidde tot wat toen genoemd werd Cocreating, of CoCreating International, en de inzichten van de workshop komen naar voren in hetLittle Book of Cocreating van John Heron.

{phocadownload view=file|id=12|target=s}

Kort samengevat:

Cocreëren is CCI cocounselen in een breder perspectief. Cocreëren is een manier om in  CCI-vorm met elkaar te werken, waarbij ook de spirituele kant een duidelijke plaats heeft.

De praktijk van cocreëren is beweeglijk, creatief en verrassend.
Cocreëren onderscheidt zes wegen, waarlangs je kunt werken:

  • de weg van  regressie: teruggaan in je verleden: lichaamswerk, ontladen, transmutatie
  • de weg van nieuwe levensovertuigingen: hoe kijk je tegen de wereld aan, welke waarden zijn belangrijk voor je
  • de weg van actie:b.v. opties afwegen, luisteren naar innerlijke ingevingen, aktieplan gericht op je eigen toekomst en die van de wereld
  • de weg van kunstzinnige expressie: b.v. poëzie, dansen, zingen, tekenen
  • de weg van vieren: b.v. jezelf, anderen, de natuur
  • de weg van je openen: manieren om je open te stellen voor andere vormen van bewustzijn en voor wat John Heron noemt het universeel bewustzijn.

In cocreëren is naast de drie gebruikelijke contracten in cocounselen (vrije aandacht, vrije aandacht met suggesties, intensief contract) een vierde contract mogelijk: het participatieve contract, waarbij werker de medewerker uitnodigt actief deel te nemen aan de sessie.

In het jaar 2000 vond er een Bizonder Landelijk Weekend plaats in Schoorl, gefaciliteerd door Lydia Lieftinck, Joke Stassen en Niek Sickenga, met als thema: ik ben. In dit weekend maakten veel CCN-leden kennis met het idee van cocreëren. Dehandout van Ik ben is beschikbaar in de bibliotheek.

{phocadownload view=file|id=22|target=s}

In januari 2009 was er opnieuw een internationale bijeenkomst van trainers bij John Heron, ditmaal op het Sout Pacific Centre for Co-operative Inquiry in Nieuw Zeeland. Hier werden de Cocreating Maps gepresenteerd. Als vervolg hierop vond in juni een kleinschalige internationale workshop plaats in Donkerbroek.

{phocadownload view=file|id=24|target=s}

{phocadownload view=file|id=25|target=s}

{phocadownload view=file|id=26|target=s}

Deze nieuwe manier van werken en visie op cocounselen is in ontwikkeling. Met name op internationale bijeenkomsten wordt verder geëxploreerd.

| Posted in | No Comments »