Cocounselen | Nog Uitwerken | CCI cocounselen


31-12-2001

Met CCI cocounselen kun je leren met je emoties om te gaan. Het is een methode voor persoonlijke groei en emotionele competentie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid.

CCI cocounselen biedt

 • een methodiek voor het omgaan met emoties, het veranderen van patronen en het maken van nieuwe keuzes
 • een krachtig gereedschap voor persoonlijke ontwikkeling, stress management en onderlinge ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid
 • effectieve manieren om je te helpen meer van je leven te genieten, je leven in eigen hand te nemen en al je menselijke mogelijkheden te benutten
 • een stevige basis voor spirituele verkenning en verdieping, binnen welke levensovertuiging of religie dan ook

CCI cocounselen werkt met

 • CCI cocounsel technieken, gericht op ontladen van emoties uit het verleden, inzichten, bijstelling van overtuigingen, actieplannen om je eigen toekomst te creĆ«ren

kemerken van CCI cocounselen

 • CCI cocounselen is positief. CCI cocounselers zijn erin getraind zich bewust te zijn van hun positieve eigenschappen, deze te vieren, positieve stappen te nemen om hun leven te veranderen en zich te richten op hun sterke kanten.
 • In CCI cocounselen creĆ«er je eigen veilige plek om aan jezelf te werken.
 • Een CCI cocounseler is volledig de baas in zijn of haar eigen proces.
 • CCI cocounselers zijn erin getraind evenwicht te bewaren tussen de emoties, die verbonden zijn met ervaringen in het verleden en het helder aanwezig zijn in het hier en nu, hetgeen diepe ontlading van emoties mogelijk maakt.
 • CCI cocounselers zijn erin getraind elkaars proces te respecteren en ondersteunen en emotionele en fysieke veiligheid in hun sessies te creĆ«ren.
 • CCI cocounselen is wederkerig.
 • CCI cocounselers ondersteunen elkaar bij het gebruik van de CCI technieken, waarbij zij om beurten voor een gelijke tijdsduur werken, in tweetallen of een groep.
 • CCI cocounselen is gebaseerd op gelijkwaardigheid.
 • De methode werkt in een niet-hiĆ«rarchische setting, waarin men niet over elkaar oordeelt.

CCI is een integrerende methode.

 • CCI cocounselen werkt met een beperkt aantal basistechnieken, die in een basistraining van 40 uur worden geleerd; integratie van andere technieken in de cocounselvorm is een optie voor werkers, die met deze technieken bekend zijn.
 • CCI workshops bieden een breed spectrum van methodes, die cocounselers gebruiken voor hun eigen werk in combinatie met cocounselen of als integraal onderdeel van een cocounselsesssie: yoga, rebirthing, (cirkel)dansen, NLP, drawing therapy, birth re-enactment, neo-Reichian body-work, spirit-song, zijn voorbeelden.

CCI cocounselen is internationaal.

 • CCI staat voor CoCounselling International.
 • De vorm en de technieken van het CCI cocounselen maken het mogelijk, dat cocounselers elkaar in een sessie ondersteunen, ook al spreken zij een verschillende taal.
 • CCI cocounselen respecteert cultuurverschillen in de manier waarop de methode wordt gebruikt, en cocounselers uit verschillende landen leren van elkaar door samen te werken en inzichten en werkwijzen uit te wisselen.
 • CCI netwerken bestaan in Nederland, USA, UK, Nieuw Zeeland, Hongarije, Duitsland, BelgiĆ«, Ierland, Sri Lanka en IsraĆ«l.
| Posted in | No Comments »