Terugblikken en vooruitzien: (hoe) geef je geluk een kans?

Workshop in Nijmegen op 28 december

Voorbereiding
Terugdenkend aan het jaar 2017:
Wat was een belangrijke hulpbron voor je? Wil je iets meenemen wat voor jou die hulpbron symboliseert? (dat kan van alles zijn: b.v. een muzieknummer, een instrument, een lied, een beeld, tekening, een gedicht of iets heel anders).

De dag zelf
s’Morgens blikken we terug op 2017. Wat wil je vieren en wat wil je meenemen in het nieuwe jaar? Als je een langere sessie wilt zijn er ruimtes beschikbaar op de Kastanjehof.

Na de lunch gaan we aan de slag rond de vraag: wat zijn je verlangens voor 2018 en hoe kun je daarbij geluk een kans geven?

Bij het opstellen van het programma laten we ons inspireren door de oplossingsgerichte benadering, stembevrijding, groei-mindset en onderzoek naar de ‘luck factor’.

Vragen?
JanPieter: 06 1120 3960 jiphoogma@gmail.com
Marian: M.M.van.Wijngaarden@xmsnet.nl

| 15-12-2017 | Posted in Cursussen en Workshops |