Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven

Basic Basics Co-Counseling in Den Haag
op zaterdag 20 oktober 2018 tussen 10 en 17 uur

Nu de training Co-Counseling voor Amsterdam op 30 september is volgeboekt wordt op 20 oktober eenzelfde dag gehouden in en Haag. De dag wordt dit keer geleid door Peter Koekebakker (trainer), 2 helpers en 2 ervaren cocounselers. Er is plaats voor maximaal 9 deelnemers.

Het is een training van één dag, waarbij je als deelnemers kennis neemt van en oefent met de volgende basisbegrippen:
– Wat is cocounselen
– Wat is wederkerigheid (je rol als werker c.q. medewerker)
– Wat is een sessie
– Wat is de aandachtsbalans
– Wat is restimulatie
– Hoe zit het met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
– De basishouding en de veiligheid wordt besproken

Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 ik ben me bewust van: welke emoties, lichamelijke sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken?
5 validaties
6 de kracht van de tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollenspel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirant lid.
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker; op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid.
Mocht iemand nog niet door kunnen gaan als aspirant lid, dan wordt de gelegenheid geboden om deel te nemen aan een Basic Basics, waarvan plaats en datum op dit moment echter nog niet bekend is.
De training kost € 50,00 en is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, fris en soep.
Er is een subsidiemogelijkheid van 25% voor minder draagkrachtigen. Subsidie moet apart aangevraagd worden bij de aanmelding.

Toetreding tot het netwerk
Aspirant leden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen 2 jaar de tijd om het cocounselen verder te oefenen. Na de Basic Basics krijgen ze een aftekenlijst waarop de aangeboden technieken staan, waarmee zij zelf aan de slag kunnen. In die periode krijgen ze toegang tot de regiogroepen (in Amsterdam en den Haag) en de landelijke weekenden (2x per jaar). Het bezoek aan de landelijke weekenden zal niet geheel vrijblijvend zijn omdat daar ook telkens op zaterdagochtend een onderdeel basistraining is, dat ze geacht worden te volgen. Aan het eind van deze aspirant periode wordt er verwacht dat er minimaal 2 x een landelijk weekend bezocht is. De kosten voor een Landelijk Weekend zijn gelijk aan wat een gewoon CCN-lid betaalt voor het weekend. Ongeveer €130 per weekend. Ook hiervoor geldt de subsidieregeling voor minder draagkrachtigen, waarvoor subsidie apart aangevraagd moet worden.
Na maximaal 2 jaar is er een “hot seat” – een beoordelingsmoment door een teacher waarbij bekeken wordt of hij/zij volwaardig lid kan worden.
Een aspirant lid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN, dit is een zelfde bedrag als de leden ook betalen.

aanmelding

je kunt je aanmelden voor de Basic Basics door invulling van het aanmeldingsformulier op de website van CCN. Klik op de pijl om naar het formulier te gaan:

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op, om nog even met je te kijken of de wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. Je aanmelding is definitief na overmaking van €50 op t.n.v. vereniging CCN onder vermelding van Basic Basics 20-10-18.

| 26-08-2018 | Posted in Cursussen en Workshops |