Basic Basics in Zwolle op 25 mei 2019

“Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven”

25 mei 2019 tussen 10 en 17 uur

ijsselEr is weer een nieuwe datum gepland voor de Basic Basics, en wel op zaterdag 25 mei a.s. De dag wordt geleid door Marlies Tjallingii (trainer), 1 of 2 helpers en mogelijk enkele ervaren cocounselers. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. (klik op de pijlen om verder te lezen)

Het is een training van één dag, waarbij je als deelnemers kennis neemt van en oefent met de volgende basisbegrippen:
– Wat is cocounselen
– Wat is wederkerigheid (je rol als werker c.q. medewerker)
– Wat is een sessie
– Wat is de aandachtsbalans
– Wat is restimulatie
– Hoe zit het met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
– De basishouding en de veiligheid wordt besproken

Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 ik ben me bewust van: welke emoties, lichamelijke sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken?
5 validaties
6 de kracht van de tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollenspel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirant lid van Cocounseling Nederland (CCN).
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker; op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid.
Mocht iemand nog niet door kunnen gaan als aspirant lid, dan wordt de gelegenheid geboden deel te nemen aan een volgende Basic Basics, waarvan plaats en datum nog niet bekend is.

De training kost €50 en is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, fris en soep. Er is een subsidiemogelijkheid van 25% voor minder draagkrachtigen. Subsidie moet apart aangevraagd worden bij de aanmelding.

toetreding tot het netwerk

Aspirant leden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen 2 jaar de tijd om het cocounselen verder te oefenen. Na de Basic Basics krijgen ze een aftekenlijst waarop de aangeboden technieken staan, waarmee zij zelf aan de slag kunnen. In die periode krijgen ze toegang tot de regiogroepen (in Amsterdam of Den Haag, mogelijke een nieuwe groep in Zwolle) en de landelijke weekenden (2x per jaar). Het bezoek aan de landelijke weekenden zal niet geheel vrijblijvend zijn omdat daar ook telkens op zaterdagochtend een onderdeel basistraining is, dat ze geacht worden te volgen. Aan het eind van deze aspirant periode wordt er verwacht dat er minimaal 2 x een landelijk weekend bezocht is..
Na maximaal 2 jaar is er een “hot seat” – een beoordelingsmoment door een teacher waarbij bekeken wordt of hij/zij volwaardig lid kan worden.
Een aspirant lid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN, dit is een zelfde bedrag als de leden ook betalen.

aanmelding

Je kunt je aanmelden voor de Basic Basics door invulling van het aanmeldingsformulier op de website van CCN. Klik op de pijl om naar het formulier te gaan:

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op, om nog even met je te kijken of de wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. Je aanmelding is definitief na overmaking van €50 naar vereniging CCN onder vermelding van Basic Basics Zwolle 2019. Je krijgt daarna de informatie over de plek waar de training plaats vindt.

| 20-03-2019 | Posted in Cursussen en Workshops |