Basic Basics in Sint Geertruid (Zuid Limburg)

“Neem verantwoordelijkheid voor je eigen leven”

30 augustus 2019 tussen 10 en 16 uur

Er is weer een nieuwe datum gepland voor de Basic Basics, en wel op vrijdag 30 augustus a.s. De dag wordt geleid door Marlies Tjallingii (trainer), 1 of 2 helpers en mogelijk enkele ervaren cocounselers. Er is plaats voor maximaal 10 deelnemers. (klik op de pijlen om verder te lezen)

Het is een training van één dag, waarbij je als deelnemers kennis neemt van en oefent met de volgende basisbegrippen:

– Wat is cocounselen
– Wat is wederkerigheid (je rol als werker c.q. medewerker)
– Wat is een sessie
– Wat is de aandachtsbalans
– Wat is restimulatie
– Hoe zit het met verantwoordelijkheid nemen voor eigen aandeel in problemen
– De basishouding en de veiligheid wordt besproken

Een aantal technieken wordt aangeboden o.a:
1 vrije aandacht
2 terugkomoefening
3 ik ben me bewust van: welke emoties, lichamelijke sensaties/gedachten gaan er door mij heen?
4 vrije associatie: waar doet me dat aan denken?
5 validaties
6 de kracht van de tegenwoordige tijd
7 herhalen
8 rollenspel
9 ontlading

Aan het eind van de dag wordt er door de teacher in samenspraak met helper(s) beoordeeld of iemand door kan gaan als aspirant lid van Cocounseling Nederland (CCN).
Er wordt gescreend op het hebben van voldoende vrije aandacht bij de medewerker voor de werker; op de aandachtsbalans van de werker en op de veiligheid.
Mocht iemand nog niet door kunnen gaan als aspirant lid, dan wordt de gelegenheid geboden om verder deel te nemen aan een nog te plannen volgende Basic Basics.

De training kost € 50,00 en is inclusief cursusmateriaal, koffie, thee, fris en soep. Er is een subsidiemogelijkheid voor minder draagkrachtigen. Subsidie dient apart aangevraagd te worden bij de aanmelding.

toetreding tot het netwerk

Aspirant leden die de 1 daagse training achter de rug hebben en door mogen, krijgen 2 jaar de tijd om het cocounselen verder te oefenen. Na de Basic Basics krijgen ze een aftekenlijst waarop de aangeboden technieken staan, waarmee zij zelf aan de slag kunnen. In die periode krijgen ze toegang tot de regiogroepen (in Amsterdam of Den Haag, mogelijke een nieuwe groep in Zwolle) en de landelijke weekenden (2x per jaar). Het bezoek aan de landelijke weekenden zal niet geheel vrijblijvend zijn omdat daar ook telkens op zaterdagochtend een onderdeel basistraining is, dat ze geacht worden te volgen. Aan het eind van deze aspirant periode wordt er verwacht dat er minimaal 2 x een landelijk weekend bezocht is.

Na maximaal 2 jaar is er een “hot seat” – een beoordelingsmoment door een teacher waarbij bekeken wordt of hij/zij volwaardig lid kan worden.

Een aspirant lid betaalt 25 euro als lidmaatschapsgeld aan CCN, dit is een zelfde bedrag als de leden ook betalen.

aanmelding

Je kunt je aanmelden voor de Basic Basics door invulling van het aanmeldingsformulier op de website van CCN. Klik op de pijl om naar het formulier te gaan:  

Na aanmelding neemt de trainer contact met je op, om nog even met je te kijken of de wederzijdse verwachtingen op elkaar aansluiten. Je aanmelding is definitief na overmaking van €50 naar vereniging CCN onder vermelding van Basic Basics Sint Geertruid 2019. Je krijgt daarna de informatie over de plek waar de training plaats vindt.

Mocht je van te voren willen slapen in ’t Vlinderhöfke dan komen de verblijfskosten nog bij de kosten van de dag.

Als de Basic Basics hebt afgerond kun je ook deelnemen aan het aansluitende techniekenweekend. Hiervoor moet je je apart opgeven.
De Basic Basics geeft je toegang tot het technieken weekend dat erop volgt: 30 augustus 17.00 tot 1 september, 14.30.

| 29-04-2019 | Posted in Cursussen en Workshops |