Ledennieuws januari 2022

Van het bestuur

Vanuit het bestuur wensen we jullie allen een goed nieuw jaar toe. We hopen dat jullie gezond blijven en dat we het cocounselen kunnen blijven gebruiken als een methode om steeds opnieuw perspectieven te zien voor ons leven.

2021 is een bewogen jaar geworden, waarin iedereen hoopte eindelijk eens uit de corona-perikelen te komen, wat helaas nog geen waarheid is geworden. Maar we willen de hoop niet verliezen.
De voorbereidingen voor de CCI in Nederland zijn in volle gang. De organiserende groepjes zijn actief aan de gang. We hopen dat we in juli echt bij elkaar kunnen komen voor deze voor de meeste cocounselers welkome bijeenkomst. Om elkaar in internationale setting weer te zien, om aan mooie workshops mee te kunnen doen, om het beste van onszelf bij te dragen aan deze CCI. We hebben in het ons bekende Nieuw Allardsoog een prachtige plek om samen te komen.
Of dit waarheid zal worden moeten we nog even afwachten, maar de intenties, het verlangen en zelfs al wat voorpret zijn zeker aanwezig in de organiserende groepjes .

Laten we met elkaar dankbaar zijn voor alles wat 2021 ons gebracht heeft:
-de nieuwe aspirant-leden die afgelopen jaar zijn toegetreden
-het enthousiasme van de actieve leden
-het feit dat we Annemarie er als nieuwe teacher bij hebben
-doorgaande online regiobijeenkomsten
-CCN-online op de tweede dinsdag van de maand
-het LW in Putten. 

Door de inzet van Annemarie vinden er weer bijeenkomsten plaats voor nieuwe mensen. We hebben goede hoop dat deze vruchtbaar zullen zijn en zullen leiden tot meer aspirant-leden. Ook hopen we dat we van 11 tot 13 maart in Putten in De Peppelhoeve samen kunnen komen. We willen jullie vragen als CCN ambassadeurs ruchtbaarheid te geven aan alle bijeenkomsten, vooral voor de workshops, waarvan je de data op de website kunt vinden. Deze workshops hebben meer publiciteit nodig om bekendheid te geven aan het cocounselen.
Het is op dit moment steeds opnieuw meegaan met de mogelijkheden en er het beste van te maken.

Een hoopvol nieuw jaar 2022!
Het CCN Bestuur: Marlies Tjallingii, Henk Madhuizen en  Hanneke Versteege 

 

Van de penningmeester

Het is weer tijd om de contributie te betalen, 25 euro voor het hele jaar. Dit bedrag geldt voor alle leden. Doe het op tijd, want na 1 maart betaal je 30 euro. Maak het bedrag over op NL89 TRIO 0788 8127 18 ten name van Co-Counseling Nederland onder vermelding van ‘contributie 2022’ en je naam.

  

CCN-online 11 januari

De vaste landelijke cocounselavond is op 11 januari van 20.00 to 21.30 uur. Dit keer zal Marjan Tuk de inleiding verzorgen. Het thema is nog niet bekend maar zal in de herinneringsmail worden vermeld, net als de link. Geef je op bij Hanneke als je mee wilt doen: hanneke.versteege@gmail.com.

CCI 24-30 juli 2022

Na twee magere online-CCI’s kijken we uit naar de mogelijkheid om elkaar weer echt te kunnen ontmoeten in Bakkeveen.
Grijp je kans, om op een makkelijke (want dichtbij!) manier kennis te maken met dit fenomeen. Een fenomeen, want een week lang zijn er allerlei workshops over alle mogelijke onderwerpen. Namelijk, dingen waar deelenemers op dat moment in hun leven tegen aanlopen. Dan weet je dus zeker dat er elke dag opnieuw interessante workshops zijn…..want we schijnen toch minder uniek te zijn dan we denken. We lopen massaal te worstelen met dezelfde thema’s. Dat alleen is al bijzonder prettig om te merken.
Het thema is ‘Courage to be: moed om te zijn, moed om te vieren, moed om te leven, moed om te falen, moed om te…’
Voor meer informatie en opgave https://www.co-counseling.nl/cci2022

Workshop ‘omgaan met emoties’

Deze maand online, op vrijdag 28 januari, van 10-17 uur. Geef het door!

| 06-01-2022 | Posted in |