CCN-ledennieuws juni 2021

Bestuursvergadering op 9 juni, ALV op 12 sept.

De volgende bestuursvergadering is online op 9 juni a.s. om 14.00 uur. Het bestuur wil dan de Algemene Leden Vergadering (ALV) voorbereiden. Hierbij de oproep om mee te denken over de toekomst van de vereniging en eventueel mee te draaien in het bestuur. De ALV is gepland op zondag 12 september. Daarom ook de vraag om tijdig jaarverslagen in te sturen. Als de versoepelingen ruimer worden kunnen we elkaar wellicht weer fysiek ontmoeten op de ALV. Als je wilt aanschuiven bij de bestuursvergadering neem dan contact op met Liesbeth Bianchi.

CCI 2022 in Bakkeveen

Het is nog niet duidelijk in welke vorm dit jaar de CCI in Hongarije plaatsvindt. Wèl dat in 2022 de CCI in Nederland wordt gehouden. De CCN heeft afspraken gemaakt met Nieuw Allardsoog in Bakkeveen voor de periode van zondag 24 juli tot en met zaterdag 30 juli 2022. In de komende periode worden werkgroepjes gevormd. Vind je het een uitdaging om mee te helpen bij het organiseren van deze CCI neemt dan contact op met Liesbeth Bianchi.

Zoomabonnement ten bate van de vereniging

Voor de online-activiteiten van de vereniging wordt gebruikt gemaakt van zoom. Met Annemarie van den Bogaard is afgesproken dat de vereniging bij online-bijeenkomsten haar zoom-abonnement gebruikt. Als je online iets wilt doen in CCN-verband, kun je haar benaderen voor overleg.

 

| 05-06-2021 | Posted in |