CCI cocounselen

CCI cocounselen

Met CCI cocounselen kun je leren met je emoties om te gaan. Het is een methode voor persoonlijke groei en emotionele competentie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en eigen verantwoordelijkheid.

hoe leer je cocounselen?

CCI co-counselen leer je in een training verdeeld over meerdere avonden of verschillende weekenden.
Aan het einde van de basistraining ben je in staat om tijdens een sessie op een veilige manier met je eigen emoties om te gaan, samen met anderen.

voor wie is cocounselen?

Cocounselen is voor mensen die contact willen maken met hun oorspronkelijke bron en zelf richting willen geven aan hun leven. Je creëert een veilige situatie voor jezelf en anderen, waarbij het kunnen geven en ontvangen van echte aandacht belangrijk is bij het co-counselen. Daarom is co-counselen niet geschikt als je overspannen bent of eigenlijk een therapie zoekt of als je alcohol en/of andere drugs gebruikt.

soorten cocounselen

CCI cocounselen is één van meerdere soorten cocounselen, die meer en minder van elkaar verschillen. In het algemeen vragen we je, als je een ander "merk" cocounselen hebt geleerd en je wilt meedoen aan activiteiten van CCI, om eerst een CCI basistraining te doen. Soms is het voldoende een Back to Basics, een verkorte basistraining, te volgen.
Verwante methodes zijn:

de ontwikkeling van CCI

de oorsprong van het cocounselen

Cocounselen is voortgekomen uit ontwikkelingen in de klinische psychologie en in de beweging voor persoonlijke groei van na de tweede wereldoorlog. De humanistische psychologie deed haar intrede. Zoals ook in de client centered therapy (Rogers) ging men uit van een optimistisch mensbeeld.

cocreëren

In 1995 vond er op een CCI teachersworkshop in Harlech, Wales een uitwisseling plaats met John Heron over de plaats die spiritualiteit inneemt in cocounselen. Naar aanleiding hiervan schreef John het artikel: CCI cococounseling and the paradigm shift.

In 1996 organiseerden twee Nederlandse trainers op uitnodiging van John Heron een workshop met de titel "A co-operative inquiry into a new kind of fundamentals". De internationale workshop werd inhoudelijk gefaciliteerd door John Heron en vond plaats in zijn toenmalige Centre for Co-operative Inquiry Podere Gello in San Cipriano in Toscane. In totaal namen zo'n 20 CCI trainers deel, waaronder vijf Nederlandse CCN trainers.
In de workshop werd geëxperimenteerd met nieuwe vormen van werken en gezocht naar de manier waarop de spirituele dimensie een plaats kon krijgen in onze methode.

Dit leidde tot wat toen genoemd werd Cocreating, of CoCreating International, en de inzichten van de workshop komen naar voren in hetLittle Book of Cocreating van John Heron.

Kort samengevat:

Cocreëren is CCI cocounselen in een breder perspectief. Cocreëren is een manier om in  CCI-vorm met elkaar te werken, waarbij ook de spirituele kant een duidelijke plaats heeft.

De praktijk van cocreëren is beweeglijk, creatief en verrassend.
Cocreëren onderscheidt zes wegen, waarlangs je kunt werken:

  • de weg van  regressie: teruggaan in je verleden: lichaamswerk, ontladen, transmutatie
  • de weg van nieuwe levensovertuigingen: hoe kijk je tegen de wereld aan, welke waarden zijn belangrijk voor je
  • de weg van actie:b.v. opties afwegen, luisteren naar innerlijke ingevingen, aktieplan gericht op je eigen toekomst en die van de wereld
  • de weg van kunstzinnige expressie: b.v. poëzie, dansen, zingen, tekenen
  • de weg van vieren: b.v. jezelf, anderen, de natuur
  • de weg van je openen: manieren om je open te stellen voor andere vormen van bewustzijn en voor wat John Heron noemt het universeel bewustzijn.

In cocreëren is naast de drie gebruikelijke contracten in cocounselen (vrije aandacht, vrije aandacht met suggesties, intensief contract) een vierde contract mogelijk: het participatieve contract, waarbij werker de medewerker uitnodigt actief deel te nemen aan de sessie.

In het jaar 2000 vond er een Bizonder Landelijk Weekend plaats in Schoorl, gefaciliteerd door Lydia Lieftinck, Joke Stassen en Niek Sickenga, met als thema: ik ben. In dit weekend maakten veel CCN-leden kennis met het idee van cocreëren. Dehandout van Ik ben is beschikbaar in de bibliotheek.

In januari 2009 was er opnieuw een internationale bijeenkomst van trainers bij John Heron, ditmaal op het Sout Pacific Centre for Co-operative Inquiry in Nieuw Zeeland. Hier werden de Cocreating Maps gepresenteerd. Als vervolg hierop vond in juni een kleinschalige internationale workshop plaats in Donkerbroek.

Deze nieuwe manier van werken en visie op cocounselen is in ontwikkeling. Met name op internationale bijeenkomsten wordt verder geëxploreerd.

CCI defintiion

a definition of CCI John Heron December 25th 1996

CCI is a planet-wide association of individuals and local networks committed to affirm a core discipline of co-counselling while encouraging, on an international and co-operative basis, the advancement of sound theory, effective practice, network development and planetary transformation.

CCI cocreating

a personal account of the core of CCI John Heron 7 October 2009

This is my vision of what CCI has the potential to be, and is, in my view, in the process of becoming:

1. I see CCI as a worldwide federation of independent local self-help communities whose members are trained to become competent in whole person development.

cocounselen

omgaan met je emoties

je talenten ontdekken

werken aan jezelf

op je eigen manier

met hulp van elkaar

in gelijkwaardigheid en respect

the benefits

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over wat cocounselen
je kan opleveren

CCI video

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over cocounselen met
een voorbeeldsessie

John Heron's website

jheronklein
De complete John Heron
literatuur vnd je op de
website van het South Pacific
Centre for Human Inquiry