the benefits

In deze video komen 9 cocounselers aan het woord. Zij vertellen wat CCI cocounselen hun opgeleverd heeft en nog steeds oplevert. De video levert een gevarieerd beeld op van "the benefits" van CCI cocounselen.