Vooraankondiging Landelijk Weekend najaar 2018

Het Landelijk Weekend is in het najaar van 2018 gepland tijdens het weekend van vrijdag 23 tot en met zondag 25 november. Het weekend wordt weer gehouden in de Peppelhoeve te Putten. Reserveer dit weekend alvast in je agenda. Verdere informatie over het programma volgt te zijner tijd.

cocounselen

omgaan met je emoties

je talenten ontdekken

werken aan jezelf

op je eigen manier

met hulp van elkaar

in gelijkwaardigheid en respect

the benefits

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over wat cocounselen
je kan opleveren

CCI video

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over cocounselen met
een voorbeeldsessie

John Heron's website

jheronklein
De complete John Heron
literatuur vnd je op de
website van het South Pacific
Centre for Human Inquiry