Landelijk Weekend februari 2017

Cocounsel weekend 24 tot 26 februari 2017 in de Peppelhoeve te Putten

Thema: Hemel op Aarde.

We gaan uit van de metafoor dat de Hemel een (emotionele) toestand is waarin je gelukkig bent met anderen. We stellen ons voor dat de volgende vragen en associaties met 'Hemel' en 'Aarde' je zouden kunnen helpen om er een fijn, inspirerend en vernieuwend weekend van te maken

Wanneer voelde je je 'in de hemel op aarde'?

Welke emoties komen er bij je op als je je in de hemel voelt?

Of juist met beide voeten op de aarde?

Hoe zou je willen dat jouw hemel op aarde er uit ziet?

Wat zou jij kunnen doen om een eerste stap richting jouw hemel op aarde te zetten?

Hoe kunnen we samen er aan mee werken om meer hemel op aarde te realiseren?

Welke gedachten en overtuigingen staan ons in de weg om de hemel op aarde te realiseren?

Welke gedachten en overtuigingen helpen ons hierbij?

Samen een weekend met workshops, sessies, uitwisselen, samen zijn als in een experiment onze hemel op aarde creëren. Doe je ook mee? Er zijn nog enkele plaatsen vrij. We laten ons verzorgen door de catering van Judith in de Peppelhoeve in Putten.

Kosten: 120 euro over te maken op de bankrekening van de CCN, zie hiervoor het aanmeld formulier  op de website.  

Een hug van

Sytse en Marlies Tjallingii

hemeltrap

cocounselen

omgaan met je emoties

je talenten ontdekken

werken aan jezelf

op je eigen manier

met hulp van elkaar

in gelijkwaardigheid en respect

the benefits

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over wat cocounselen
je kan opleveren

CCI video

CCIUSAlogo
Hier vind je een
video over cocounselen met
een voorbeeldsessie

John Heron's website

jheronklein
De complete John Heron
literatuur vnd je op de
website van het South Pacific
Centre for Human Inquiry