Van het bestuur


12-01-2021

Wij wensen jullie allen een goed co-counseljaar 2021.

Er is een mooie nieuwe website en we nodigen iedereen uit om te gaan kijken en in te loggen. Veel dank aan Rob, Henk en Annemarie.

 

Wij hopen dat jullie allen nog in goede gezondheid verkeren. Ook voor de komende tijd zal voorzichtigheid voorop staan. Dat betekent dat de richtlijnen van de overheid leidend zijn.
Voorlopig betekent dit dat groepsbijeenkomsten bij voorkeur online plaatsvinden. Dit geldt natuurlijk ook voor ons als bestuur.

Over het landelijk weekend zal half februari een besluit genomen worden, maar de kans dat dit doorgaat is denken wij heel klein.

 

Het bestuur, Liesbeth Bianchi, Henk Madhuizen, Hanneke Versteege

5 jan 2021

regio-avond A’dam weer van start


23-09-2013
i-amsterdam
De regio avond co-counselen vindt plaats op maandag 7 oktober. Adres: Stuurmankade 94  1019KR Amsterdam.
De avond begint om 19.30 uur, maar je kunt er al om 19.00 uur terecht voor een kopje thee.
Wees van harte welkom; de groep is open voor nieuwkomers en de avond wordt afgesloten rond een uur of tien.
Telefonische informatie bij Eveline: 06-19080706

regio-avond Amsterdam voortaan op donderdag


09-02-2013
Op donderdag 7 maart is de volgende regio-avond in Amsterdam. De bijeenkomst wordt voortaan op donderdag gehouden. Het adres blijft hetzelfde nl. Stuurmankade 94. In de maand april is de regio-avond op 4 april.
Inloop vanaf 19.00 uur en we beginnen om 19.30 uur. De groep staat open voor wie de behoefte voelt aan het doen van sessies.
Voor meer informatie kun je terecht bij Eveline Swidde.

regio-avonden Den Haag-Leiden e.o.


17-01-2012

Onze regio gaat weer van start. De eerste avond hebben we al een vruchtbare bijeenkomst gehad. Hieronder staan de resterende data. CCN-leden zijn van harte welkom!

Donderdag 12 januari, maandag 13 februari, donderdag 15 maart, maandag 16 april en donderdag 10 mei.

Groetjes, Mira Reus (regiovertegenwoordiger)